1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nổi lửa lên em

Cuộn trang

1. [C] Trăng đã dậy [Am] rồi khơi bếp hồng lên [C] nhé Lá nếp sau rừng thêm ấm tình anh [Em] nuôi Nổi lửa lên em đánh mỹ đêm ngày Vũ trụ theo [C] ta vào trong chiến trận Có chị [Em] Hằng soi [Am] sáng canh [C] thâu [Bb][C] [C] Ơi! Miền Nam [F] ơi có đêm nào ngủ [Em] được Lửa chiến [F] tranh còn bỏng đất quê [C] mình Yêu đất [Em] nước trải đường vô trong [Am] nớ Đây tuyến hậu [G] cần ta bủa lưới khắp nơi [C] nơi [Bb][G][C] [C] Ơi! vũ khí ta [F] mang đâu có là tên [Em] lửa Chỉ bếp than [F] hồng này ủ chín hơi [C] cơm Bát nước chè [Em] xanh nhẹ gối bước [Dm] dồn Thêm sức mạnh trên đường đi [G] đánh Mỹ Nổi lửa lên [C] em, nổi lửa lên [Dm] em Ánh trắng sáng [F] ngời đưa ta vào trận đánh Núi rừng xanh dồn [Dm] dập bước quân [G] hành Lửa bếp than [F] hồng mang tình em rực [G7] cháy cháy thêm [C] nhanh 2. Đất nước tưng [Am] bừng, nghe tiếng rừng thao [C] thức Khơi ánh lửa hồng bên suối đàn t'rưng [Em] reo Nổi lửa lên em, miếng nước ngọt ngào Muối đượm quê [C] hương tình thương chiến trận Phút ngọt [Em] bùi nhớ [Am] nắm cơm [C] ngon [Bb][C] [C] Ơi! Miền Nam [F] ơi những đêm chẳng đuốc [Em] đèn Lửa trong [F] tim rừng rực sáng trên [C] đường Đôi quang [Em] gánh nặng tình yêu đất [Am] nước Hơi bếp Hoàng [G] Cầm ta sưởi ấm khắp nơi [C] nơi [Bb][G][C] [C] Ơi! mỗi bát canh [F] chua đỡ cung đường vất [Em] vả Một cánh rau [F] rừng còn ủ kín yêu [C] thương Nhớ năm gạo [Em] rang đường ra chiến [Dm] trận Ôii tất cả tâm tình đi [G] nhớ mãi Nổi lửa lên [C] em, nổi lửa lên [Dm] em Đất nước tưng [F] bừng đưa ta vào trận đánh Núi rừng xanh dồn [Dm] dập bước quân [G] hành Lửa cháy lên [F] rồi mang tình em rực [G7] sáng sáng quê [C] hương

Video hướng dẫn