Nỗi nhớ cao nguyên - Tuấn Anh Cello

≣≣
Nhịp 4/4
[G]
Rồi đi xa thấy nhớ
[Em]
Nhớ cao nguyên đợi chờ
[C]
Mây lang thang đại ngàn
[D]
Con suối về đi hoang.
(tương tự)
Rồi đi xa thấy nhớ
Đêm cao nguyên lửa trại
Đêm âm thanh của rừng
Đêm rượu cần men say.
Tôi như say tiếng cồng chiêng
Tôi như say hương cao nguyên đại ngàn
Tôi như say đất đỏ bazan
Tôi như say đất trời thênh thang.
Rồi đêm trăng thức giấc
Em cao nguyên rạng ngời
Tôi hoang vu cỏ dại
Con thú về lang thang.
[G]
Rồi đi xa thấy nhớ
[Em] [C] [D]
Nhớ Ea Hleo , nhớ Ea Sup , nhớ Krông Năng.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)