highlight chords
Rồi đi xa thấy [B] nhớ 
Nhớ cao [Abm] nguyên chờ đợi
Mây lang thang [E] đại ngàn 
Con suối về [F#7] đi hoang 
Rồi đi xa [B] thấy nhớ
Đêm cao [Abm] nguyên lửa trại
Đêm âm thanh của [E] rừng
Đêm rượu [F#7] cần men say
Tôi như say tiếng [B] cồng chiêng
Tôi như say hương [Abm] cao nguyên đại ngàn
Tôi như say đất [E] đỏ bazan
Tôi như say đất [F#7] trời thênh thang
Rồi đêm trăng thức [B] giấc
Em cao [Abm] nguyên rạng ngời
Tôi hoang vu [E] cỏ dại
Con thú về lang [F#7] thang
Rồi đi xa thấy [B] nhớ 
Nhớ Ea [Abm] Hleo nhớ Ea [E] Sup
Nhớ Krông [F#7] Năng oh [B] ho
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nỗi nhớ cao nguyên

Tuấn Anh Cello
Rồi đi xa thấy [B] nhớ 
Nhớ cao [Abm] nguyên chờ đợi
Mây lang thang [E] đại ngàn 
Con suối về [F#7] đi hoang 
Rồi đi xa [B] thấy nhớ
Đêm cao [Abm] nguyên lửa trại
Đêm âm thanh của [E] rừng
Đêm rượu [F#7] cần men say
Tôi như say tiếng [B] cồng chiêng
Tôi như say hương [Abm] cao nguyên đại ngàn
Tôi như say đất [E] đỏ bazan
Tôi như say đất [F#7] trời thênh thang
Rồi đêm trăng thức [B] giấc
Em cao [Abm] nguyên rạng ngời
Tôi hoang vu [E] cỏ dại
Con thú về lang [F#7] thang
Rồi đi xa thấy [B] nhớ 
Nhớ Ea [Abm] Hleo nhớ Ea [E] Sup
Nhớ Krông [F#7] Năng oh [B] ho

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com