1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nỗi nhớ cao nguyên

Cuộn trang

Rồi đi xa thấy [B] nhớ Nhớ cao [Abm] nguyên chờ đợi Mây lang thang [E] đại ngàn Con suối về [F#7] đi hoang Rồi đi xa [B] thấy nhớ Đêm cao [Abm] nguyên lửa trại Đêm âm thanh của [E] rừng Đêm rượu [F#7] cần men say Tôi như say tiếng [B] cồng chiêng Tôi như say hương [Abm] cao nguyên đại ngàn Tôi như say đất [E] đỏ bazan Tôi như say đất [F#7] trời thênh thang Rồi đêm trăng thức [B] giấc Em cao [Abm] nguyên rạng ngời Tôi hoang vu [E] cỏ dại Con thú về lang [F#7] thang Rồi đi xa thấy [B] nhớ Nhớ Ea [Abm] Hleo nhớ Ea [E] Sup Nhớ Krông [F#7] Năng oh [B] ho

Video hướng dẫn