highlight chords
				             [C]               [G]     
N gày em ra đi anh biết đâu ngày về của em 
     [F]         [C]  
Để anh đ ược gặp em nơi chốn cũ 
 [C]               [G]    
C uộc tình đôi ta sao quá ư mịt m ù hỡi em 
     [F]       [G]      [C]      
Biết khi nào được thấy em, nghe ti ếng em cười. 
 

 [C]               [G]         
Có những nỗi nhớ kéo dài từng đ êm em biết không? 
 [F]                [C]  
Có lúc muốn khóc nhưng lệ chẳng rơi 
 [F]               [C]        [Am] 
Có lúc nước mắt trôi ngược vào tim anh đây từng đêm 
     [F]    [G]        [F]    [G]   
Cầu mong cho em yê u chốn xa luôn đ ược bình yên. 
 

     [C]              [Em]       
Một rồi h ai đêm hoen mi, nhủ lòng thời gian sẽ xóa đi 
 [Am]             [G]  
B a đêm trôi qua sao lòng còn đau? 
 [F]               [C]       [Am] 
T răm đêm, ngàn đêm chỉ làm nỗi n hớ ấy cứ dài th êm 
     [Dm]            [G] 
Làm sao c ho anh sẽ chóng quên được em 
      [G]  
Những đêm d ài. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nỗi nhớ kéo dài

				             [C]               [G]     
N gày em ra đi anh biết đâu ngày về của em 
     [F]         [C]  
Để anh đ ược gặp em nơi chốn cũ 
 [C]               [G]    
C uộc tình đôi ta sao quá ư mịt m ù hỡi em 
     [F]       [G]      [C]      
Biết khi nào được thấy em, nghe ti ếng em cười. 
 

 [C]               [G]         
Có những nỗi nhớ kéo dài từng đ êm em biết không? 
 [F]                [C]  
Có lúc muốn khóc nhưng lệ chẳng rơi 
 [F]               [C]        [Am] 
Có lúc nước mắt trôi ngược vào tim anh đây từng đêm 
     [F]    [G]        [F]    [G]   
Cầu mong cho em yê u chốn xa luôn đ ược bình yên. 
 

     [C]              [Em]       
Một rồi h ai đêm hoen mi, nhủ lòng thời gian sẽ xóa đi 
 [Am]             [G]  
B a đêm trôi qua sao lòng còn đau? 
 [F]               [C]       [Am] 
T răm đêm, ngàn đêm chỉ làm nỗi n hớ ấy cứ dài th êm 
     [Dm]            [G] 
Làm sao c ho anh sẽ chóng quên được em 
      [G]  
Những đêm d ài. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com