1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nỗi nhớ kéo dài

Cuộn trang

[C] [G] N gày em ra đi anh biết đâu ngày về của em [F] [C] Để anh đ ược gặp em nơi chốn cũ [C] [G] C uộc tình đôi ta sao quá ư mịt m ù hỡi em [F] [G] [C] Biết khi nào được thấy em, nghe ti ếng em cười. [C] [G] Có những nỗi nhớ kéo dài từng đ êm em biết không? [F] [C] Có lúc muốn khóc nhưng lệ chẳng rơi [F] [C] [Am] Có lúc nước mắt trôi ngược vào tim anh đây từng đêm [F] [G] [F] [G] Cầu mong cho em yê u chốn xa luôn đ ược bình yên. [C] [Em] Một rồi h ai đêm hoen mi, nhủ lòng thời gian sẽ xóa đi [Am] [G] B a đêm trôi qua sao lòng còn đau? [F] [C] [Am] T răm đêm, ngàn đêm chỉ làm nỗi n hớ ấy cứ dài th êm [Dm] [G] Làm sao c ho anh sẽ chóng quên được em [G] Những đêm d ài.

Video hướng dẫn