1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nỗi nhớ mùa đông

Cuộn trang

Mi-Sol-Sol...
Thoảng [C] nghe cơn gió đông [Am] về, chạnh [C] lòng thương nhớ [G] em.
[C] Qua bao nhiêu ngày [Am] tháng, thu [F] vàng nắng [G] hạ.
Hàng [C] cây chút lá trơ [Am] cành, [C] đợi 1 ngày nắng [G] xuân.
[Dm] Em nơi xa có [Am] biết [F] anh không thể thiếu [G] em một [C] ngày.
Ngỡ [C] như em đang còn [F] đây ,còn [G] đây mùa đông buốt [C] giá.
Trong [Am] đêm không gian lặng [C] thinh thoảng [G] nghe lời nói yêu [C] thương.
Dẫu [Am] qua bao nhiêu ngày [F] tháng, ngày [G] tháng đôi mình xa [C] cách.
Anh [Am] luôn tin rằng ngày [C] mai, ngày [G] mai mình sẽ bên [C] nhau.

Video hướng dẫn