1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nỗi nhớ mùa đông

ý thơ Thảo Phương - nhạc Phú Quang
Nguồn: saigonocean.com