1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nối Vòng Tay Lớn - Rock Version

Cuộn trang

Intro: [Dm] [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm] [C] [C] [Dm]Ồ Ố [Dm]Ô Ô [Dm]Ồ Ố [Dm]Ô Ô [Am]Ổ Ố [Am]Ô Ồ [Am]Ổ Ố [Am]Ô Ồ [Dm]Ồ Ố [Dm]Ô Ô [Dm]Ồ Ố [Dm]Ô Ô [Am]Ổ Ố [Am]Ô Ồ [Am]Ổ Ố [Am]Ô Ồ [Dm]Ô Rừng núi dang tay nối lại biển [Dm]xa. Ta [Dm]đi vòng tay [C]lớn mãi để [C]nối sơn [Dm]hà. [Dm] [C] Mặt [C]đất bao [F]la, anh [F]em ta [Bb]về Gặp [C]nhau mừng như [Dm]bão cát quay [Bb]cuồng trời [Am]rộng. Bàn [C]tay ta [Am]nắm nối [C]tròn một vòng Việt [Dm]Nam [Dm] [Dm] Từ [Dm]Bắc vô [Dm]Nam nối [Dm]liền nắm [Dm]tay Ta [Dm]đi từ đồng [C]hoang vu vượt [C]hết núi [Dm]đồi. [Dm] [C] Vượt [C]thác cheo [F]leo, tay [F]ta vượt [Bb]đèo Từ [C]quê nghèo lên [Dm]phố lớn nắm [Bb]tay nối [Am]liền. Biển [C]xanh sông [Am]gấm nối [C]tròn một vòng Việt [Dm]Nam [Dm] [Dm] [Dm] [C] [C][C] [C] [Dm] [Dm] [Dm] [Dm] [C] [C][C] [C] [Dm]Cờ nối [Dm]gió đêm vui nối [Bb]ngày Dòng máu [Bb]nối con tim đồng [C]loại Dựng tình [Am]người trong ngày [C]mới Thành phố [Dm]nối thôn xa vời [Bb]vợi Người chết [Bb]nối linh thiêng vào [C]đời Và nụ [Am]cười nở trên [Dm]môi [Dm] [Dm] [Dm] [C] [C][C] [C] [Dm] [Dm] [Dm] [Dm] [C] [C][C] [C] [Dm]Ồ Ố [Dm]Ô Ô [Dm]Ồ Ố [Dm]Ô Ô [Am]Ổ Ố [Am]Ô Ồ [Am]Ổ Ố [Am]Ô Ồ [Dm]Ồ Ố [Dm]Ô Ô [Dm]Ồ Ố [Dm]Ô Ô [Am]Ổ Ố [Am]Ô Ồ [Am]Ổ Ố [Am]Ô Ồ [Dm]Ô Rừng núi dang tay nối lại biển [Dm]xa. Ta [Dm]đi vòng tay [C]lớn mãi để [C]nối sơn [Dm]hà. [Dm] [C] Mặt [C]đất bao [F]la, anh [F]em ta [Bb]về Gặp [C]nhau mừng như [Dm]bão cát quay [Bb]cuồng trời [Am]rộng. Bàn [C]tay ta [Am]nắm nối [C]tròn một vòng Việt [Dm]Nam [Dm] Từ [Dm]Bắc vô [Dm]Nam nối [Dm]liền nắm [Dm]tay Ta [Dm]đi từ đồng [C]hoang vu vượt [C]hết núi [Dm]đồi. [Dm] [C] Vượt [C]thác cheo [F]leo, tay [F]ta vượt [Bb]đèo Từ [C]quê nghèo lên [Dm]phố lớn nắm [Bb]tay nối [Am]liền. Biển [C]xanh sông [Am]gấm nối [C]tròn một vòng Việt [Dm]Nam [Dm] [Dm]Cờ nối [Dm]gió đêm vui nối [Bb]ngày Dòng máu [Bb]nối con tim đồng [C]loại Dựng tình [Am]người trong ngày [C]mới Thành phố [Dm]nối thôn xa vời [Bb]vợi Người chết [Bb]nối linh thiêng vào [C]đời Và nụ [Am]cười nở trên [Dm]môi [Dm]Cờ nối [Dm]gió đêm vui nối [Bb]ngày Dòng máu [Bb]nối con tim đồng [C]loại Dựng tình [Am]người trong ngày [C]mới Thành phố [Dm]nối thôn xa vời [Bb]vợi Người chết [Bb]nối linh thiêng vào [C]đời Và nụ [Am]cười nở trên [Dm]môi [Dm] [Dm] [Dm] [C] [C][C] [C] [Dm]

Video hướng dẫn