1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nón bài thơ

Cuộn trang

1. Từ thưở ghé thăm Huế cổ [G] xưa [Am] Trời đổ nắng [C] trưa nắng qua khung [G] cửa [E7] Chợt tiếng ai [Am] rao nắng thời sim [Bm] đồi Nón ni [Em] che mát mặt anh [Am] hùng Nón che [D7] ngang mát cả cõi [G] lòng 2. Quả tình nón che mát cả ngoài [G] trong [Am] Và lời nói [C] như rót mật vô [G] lòng [E7] Từ mấy câu [Am] thơ ước hẹn duyên [Bm] thờ Nón đa [Em] đoan mấy độ trăng [Am] chờ Đã cưu [D7] mang đến tận bây [G] giờ ĐK: Phải lòng ngẩn [C] ngơ [G] Là ai đó [F] hay nón bài [G] thơ [F] [C] Người tình thơ [F] ơi [Em] Do nón hay [Am] bởi mấy vần [Bm] thơ Cho hay đến bao [Em] giờ Thì [D7] tình trong cứ như đã [G] là 3. Giật mình mới hay lá rụng đầy [G] sông [Am] Lặng lờ nước [C] trôi cá lội đôi [G] dòng [E7] Chợt nhớ ai [Am] rao nắng thời sim [Bm] đồi Nón ni [Em] che mát mặt anh [Am] hùng Cớ sao [D7] nghe nắng cả cõi [G] lòng

Video hướng dẫn