1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nồng nàn khúc hát tỉnh Thanh

Cuộn trang

Em đưa anh [Em] về quê hương Thanh Hoá Nghe giọng hò [D] khoan bên bờ sông [G] Mã Còn [C] đó … Hàm [Am] Rồng Một thời đạn [D] bom đã đi qua đi qua Một thời liệt oanh trên [Bm] đất quê hương [Em] mình Tỉnh [D] Thanh, quê mình [C] đấy Em đưa anh [D] về với biển Sầm [G] Sơn Thăm đền Cô [Am] Tiên, thăm hòn Trống [Em] Mái Huyền thoại bao [B7] đời giữa đất trời bao [G] la Lịch sử ngàn [Em] năm tô đẹp quê mình Đây trống đồng Đông [G] Sơn đấy tiếng cồng Bà [C] Triệu Đây bóng cờ Lê [Bm] Lợi rạng ngời quê [D] hương Sông [B7] Mã Tỉnh [D] Thanh, quê mình [C] đấy Hôm nay ta [Bm] đi trên đường Lê [Em] Lợi Rộng mở tương [D] lai Thành phố thân [G] thương Với bao nhà [Em] máy, với bao công [D] trình Đẹp tình quê [Bm] hương trong câu hát nồng nàn tỉnh [Em] Thanh (* Đẹp tình quê [Bm] hương trong lời hát nồng nàn tỉnh [Em] Thanh)

Video hướng dẫn