highlight chords
Life [E]is getting [A]harder [B]day by day
And [E]I don't know [A]what to do [B]or what to say, yeah
And [C#m]my mind [B]is growing [A]weak, every step I take
It's [C#m]uncontro [B]lable, [A]now they think I'm fake, yeah
'Cos I'm [E]not [B]alon [A]e
But I'm [E]not [B]alon [A]e
I'm not [E]alone
And [E]I, I get [B]on the [A]train on [B]my own
Yeah, [E]my tired radio, [B]keeps p [A]laying tired songs
And [C#m]I [B]know that [A]th ere's not long to go
Oh [B], [C#m]when all [B]I wanna [A]do, is just go home
Yeah yeah
But I'm [E]not [B]alon [A]e
But I'm not alone
People [E]rip me f [F#m]rom [G]the [A]clot hes, I wear, yeah
Everyday seems to be the same, they just swear, yeah
They just [E]don't care
They just [F#]don't care
They just [A]don't [Am]care
'Cos [A]I'm [E]not [B]alon [A]e
But [E]I'm [E]not [B]alon [A]e
Na [E]na na na na na na na na na
Na [B]na na na na na [A]na na na na no, no no
Na [B]na na na na na na na na na
Na [B]na na na na [A]na na [Am]na na na no no
But I'm not [E]alone
La [B]la [A]la [B]la
I'm not [E]alone
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Not Alone

Bernard Butle
Life [E]is getting [A]harder [B]day by day
And [E]I don't know [A]what to do [B]or what to say, yeah
And [C#m]my mind [B]is growing [A]weak, every step I take
It's [C#m]uncontro [B]lable, [A]now they think I'm fake, yeah
'Cos I'm [E]not [B]alon [A]e
But I'm [E]not [B]alon [A]e
I'm not [E]alone
And [E]I, I get [B]on the [A]train on [B]my own
Yeah, [E]my tired radio, [B]keeps p [A]laying tired songs
And [C#m]I [B]know that [A]th ere's not long to go
Oh [B], [C#m]when all [B]I wanna [A]do, is just go home
Yeah yeah
But I'm [E]not [B]alon [A]e
But I'm not alone
People [E]rip me f [F#m]rom [G]the [A]clot hes, I wear, yeah
Everyday seems to be the same, they just swear, yeah
They just [E]don't care
They just [F#]don't care
They just [A]don't [Am]care
'Cos [A]I'm [E]not [B]alon [A]e
But [E]I'm [E]not [B]alon [A]e
Na [E]na na na na na na na na na
Na [B]na na na na na [A]na na na na no, no no
Na [B]na na na na na na na na na
Na [B]na na na na [A]na na [Am]na na na no no
But I'm not [E]alone
La [B]la [A]la [B]la
I'm not [E]alone

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com