highlight chords
				            [Am]         [Dm] 
 
                          
Default Nothing in your eyes - Mr.T ft Yanbi, Hà Bi 
[D7] 

                              
Nothing in your eyes ... phía sau đôi mắt e a k còn tồn tại 
[Am]         [Dm] 
 
                          
Default Nothing in your eyes - Mr.T ft Yanbi, Hà Bi 
 [D7] 

                              
Nothing in your eyes ... phía sau đôi mắt e a k còn tồn tạ 
      [Am]         [Dm] 
 
                          
Default Nothing in your eyes - Mr.T ft Yanbi, Hà Bi 
[D7] 

                              
Nothing in your eyes ... phía sau đôi mắt e a k còn tồn tại 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

nothing in your eyes

				            [Am]         [Dm] 
 
                          
Default Nothing in your eyes - Mr.T ft Yanbi, Hà Bi 
[D7] 

                              
Nothing in your eyes ... phía sau đôi mắt e a k còn tồn tại 
[Am]         [Dm] 
 
                          
Default Nothing in your eyes - Mr.T ft Yanbi, Hà Bi 
 [D7] 

                              
Nothing in your eyes ... phía sau đôi mắt e a k còn tồn tạ 
      [Am]         [Dm] 
 
                          
Default Nothing in your eyes - Mr.T ft Yanbi, Hà Bi 
[D7] 

                              
Nothing in your eyes ... phía sau đôi mắt e a k còn tồn tại 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com