1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

nothing in your eyes

Cuộn trang

[Am] [Dm] Default Nothing in your eyes - Mr.T ft Yanbi, Hà Bi [D7] Nothing in your eyes ... phía sau đôi mắt e a k còn tồn tại [Am] [Dm] Default Nothing in your eyes - Mr.T ft Yanbi, Hà Bi [D7] Nothing in your eyes ... phía sau đôi mắt e a k còn tồn tạ [Am] [Dm] Default Nothing in your eyes - Mr.T ft Yanbi, Hà Bi [D7] Nothing in your eyes ... phía sau đôi mắt e a k còn tồn tại

Video hướng dẫn