highlight chords
				                   [C]     [Am] 
Thiên thần lu ôn hé môi c ười 
      [F]     [G]  
Mang niềm v ui đến mọi nơi 
       [C]     [Am] 
Trên cành chi m hót gọi m ời 
     [F]       [G]  
Cho mùa x uân đến thất v ui. 
 

      [C]       [Am] 
Không còn m ây xám trên tr ời 
       [F]       [G] 
Muôn ngàn ti a nắng dệt thi êu 
          [C]       [Am]
Cùng thiêu hình xi nh xắn thiên th ần 
        [F]      [G]  
Ngồi hát giữa p hố bao mùa x uân. 
 

          [C]           [Am] 
Đẹp như ánh bình mi nh bừng lên giữa đêm tố i 
          [F]           [G]  
Đẹp như cánh đồng h oa cùng đua sắc màu hư ơng 
            [C]              [Am] 
Ngàn trăm những vì sao không đẹp hơn đôi mắt dễ thư ơng 
         [F]               [G]  
Cùng hơi gió mùa xuân mang lời ca bay đến mọi n ơi. 
 

     [F]         [G] 
Hãy yêu t huơng người hơn ta , 
     [F]       [G]      [Dm]   [G] 
Hãy luôn cho đời trăm h oa... cùng c a...haaa aa 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nụ cười thiên thần

				                   [C]     [Am] 
Thiên thần lu ôn hé môi c ười 
      [F]     [G]  
Mang niềm v ui đến mọi nơi 
       [C]     [Am] 
Trên cành chi m hót gọi m ời 
     [F]       [G]  
Cho mùa x uân đến thất v ui. 
 

      [C]       [Am] 
Không còn m ây xám trên tr ời 
       [F]       [G] 
Muôn ngàn ti a nắng dệt thi êu 
          [C]       [Am]
Cùng thiêu hình xi nh xắn thiên th ần 
        [F]      [G]  
Ngồi hát giữa p hố bao mùa x uân. 
 

          [C]           [Am] 
Đẹp như ánh bình mi nh bừng lên giữa đêm tố i 
          [F]           [G]  
Đẹp như cánh đồng h oa cùng đua sắc màu hư ơng 
            [C]              [Am] 
Ngàn trăm những vì sao không đẹp hơn đôi mắt dễ thư ơng 
         [F]               [G]  
Cùng hơi gió mùa xuân mang lời ca bay đến mọi n ơi. 
 

     [F]         [G] 
Hãy yêu t huơng người hơn ta , 
     [F]       [G]      [Dm]   [G] 
Hãy luôn cho đời trăm h oa... cùng c a...haaa aa 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com