1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nụ Hoa Và Cây Súng

Cuộn trang

Phía [Am]sau chùm hoa ấy là dấu chân lặng [Dm]thầm Cỏ mùa này non [Am]vậy mà đất nóng âm [E7]âm Phía [Am]sau chùm hoa ấy mũi súng canh đường [Dm]biên Chiến sĩ mình trẻ [C]quá đang bám trụ ngày [Am]đêm. Chùm hoa ấy không [Dm]hương thơ ngây bên lá [C]cỏ Cánh mỏng mượt hơi [E7]sương và hồn nhiên sắc đỏ Nụ hoa [Am]đó là cột mốc biên [Dm]cương Nụ hoa và cây [C]súng khói lửa vẫn bên [Am]nhau. Nụ hoa đó là cột mốc biên cương Nụ hoa và cây súng khói lửa vẫn bên nhau Nụ hoa và cây súng khói lửa vẫn bên nhau Nụ hoa và cây súng khói lửa vẫn bên nhau.

Video hướng dẫn