1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nụ hôn đầu

thơ Trần Dạ Từ - nhạc Phạm Duy (Lê Quốc Phong soạn cho guitar)
Nguồn: saigonocean.com