1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nụ hồng dâng Mẹ Maria

Cuộn trang

1. Vườn hồng chớm [G7] nở nụ hoa [C] tươi [Em] [Am] Hái dâng lên [F] Mẹ nét môi [C] cười [A] [Dm] Lời kinh đượm [G7] sắc hương tinh [C] khiết [G7] Tỏa sáng rạng ngời Mẹ xinh [C] tươi [Am][C] 2. Đời con nụ [G7] hoa hồng bé [C] nhỏ [Em] [Am] Lặng lẽ dâng [C] lên Chúa mỗi [F] ngày [A] [Dm] Hy lễ tình [G7] yêu trên bàn [C] Thánh [G7] Chúa hóa thân trong rượu [C] bánh thơm [F][C] ĐK: Men [Ab] nồng bánh [Bb] trắng chính Chúa [Cm] con Thịt [Fm] máu Giê-[Bb] su mãi vẫn [Eb] còn Ngự [Bb] trong bí tích huyền diệu [Db] ấy Mãi [G] đến muôn đời ban Thánh [Cm] ân [Bb][C] 2. Con muốn cậy [G7] trông chạy đến [C] Ngài [Em] [Am] Thánh lễ đời [C] con mỗi sớm [F] mai [A] [Dm] Đơn sơ hèn [G] mọn dâng lên [C] Chúa [G7] Xin Mẹ chở che suốt tháng [C] ngày [F][C]

Video hướng dẫn