1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nữ vương Vô Nhiễm Nguyên Tội

Gm. Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn
Nguồn: thanhcavietnam.net