1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nửa đêm khấn hứa

Cuộn trang

1. Trọn đêm nhớ [C] anh chuyện xưa anh hay thường [G] hứa [C] Anh hẹn chờ [F] nhau cùng [Dm] đi dâng lễ nửa [C] đêm Thầm mong ngày [Am] ấy đến với em thật [F] nhanh sánh bước đi [C] cùng anh Có ai đâu [Am] ngờ giờ phút cuối em [Dm] chờ nhưng anh quen hẹn [G7] rồi. 2. Và khi lễ [C] tan mượn chi anh em lại [G] tới [C] Em giận hờn [F] anh làm [Dm] thinh không nói nửa [C] câu. Mừng sinh nhật [Am] Chúa áo mới may vừa [F] xong xếp cất anh [C] buồn không Để em thôi [Am] buồn và nước mắt thôi [Dm] tuôn [G7] hứa anh đền mùa [C] sau ĐK: Nhưng bao mùa qua [F] rồi một người trong cánh [G] song Một người trăng mây [C] gió cho ai nơi giang [G] đầu Nhìn mùa thu [G7] qua rồi mùa đông tàn [C] úa Người [Am] lính cuộc đời dâng non [Em] sông Dù yêu em lắm phận người trai chưa [F] xong Nước non điêu [Am] tàn vì chiến cuộc [G] còn Lòng này yêu [G7] anh hứa xin chờ [C] mong 3. Mùa thương nhớ [C] xưa lại về đêm sinh nhật [G] Chúa [C] Lẳng lặng mình [F] em quỳ [Dm] bên hang đá cầu [C] xin Cầu cho Tổ [Am] quốc sớm hết cơn lửa [F] binh khắp chốn vui [C] bình yên. Chia cách nhau hôm [Am] nay là thách thức mai [Dm] sau kết [G7] duyên mình dài [C] lâu

Video hướng dẫn