1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nửa đêm thương nhớ

Cuộn trang

Nhớ thương [Am] ơi sao còn đến [Dm] tìm [G] sao còn đến [C] tìm [Am] Buồn không [G] tên len vào hồn trong [F] đêm qua miền âu [E7] yếm [Am] Miền có lá me [G] bay em một hôm trốn [C] học theo anh bốn [E7] giờ [G] Bốn giờ em theo [F] anh, bốn giờ thật mong [E7] manh nên buồn nhớ xây [Am] thành. Tiễn đưa [Am] anh đi làm lính [Dm] trẻ [G] trong ngày cuối [C][Am] Lời ve [G] kêu trong lời anh [F] yêu nghe buồn rưng [E7] rứt [Am] Từ đó sống đơn [G] phương em làm thân cánh [C] phượng đong đưa giữa [E7] trường [G] Những ngày anh đi [F] xa những ngày buồn bao [E7] la theo cuộc sống xa [Am] nhà. Anh ơi hay [Am] chăng em đang một [C] mình bên cây [F] đèn bé [Am] nhỏ Bóng tối vây [G] quanh em nhớ thương [Dm] anh trong cơn [F] buồn heo [E7] hắt Trong đêm cô [Am] đơn thương anh một [C] mình gian lao [F] ngoài chiến [Am] trường Bên gối chăn [G] êm em nhớ thương [Dm] anh nên giấc [E7] ngủ chưa [Am] về. Nếu mai [Am] đây không còn oán [Dm] thù [G] anh về phố [C] phường [Am] Dìu em [G] đi trên đường vu [F] quy cho tròn thiên [E7] ý [Am] Từ đó sống bên [G] nhau thôi nặng sông ngỏ [C] hồn đêm đêm giấu [E7] buồn [G] Vái trời thương cho [F] anh, vái phật đừng quên [E7] em đang nguyện ước sum [Am] vầy.

Video hướng dẫn