1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nửa vầng trăng đợi

Cuộn trang

Có hai [Am] người thuở nhỏ nhà sát ven [G] sông Nhiều đêm [C] đứng nhìn [E7] trăng chơi vơi giữa [Am] dòng Tuổi niên thiếu hay mơ mộng [F] nhỏ Vầng trăng [C] sáng chia đôi một [Em] nửa Để tặng [Am] nhau kỷ niệm ngày [E7] sau khi cách xa. Tháng năm [Am] mòn chỉ còn một ánh trăng [G] khơi Nửa in [C] gối nửa [E7] theo ai đi cuối [Am] trời Vì thương nhớ nên hoa nhạt [F] màu Và sông [C] nước lăn tăn gợn [E] sầu Người về [Am] đâu để lại vầng [E7] trăng chếch bên [Am] cầu. [Am] Hỡi người em gái dòng sông [C] cũ Khi tiếng quân [Dm] reo vẫn còn [G] vang khắp cõi [C] bờ [E] Thì buồn làm chi cho mưa rơi Quên niềm thương [Am] nhớ mỗi khi chiều tà ngày [E7] trôi. [Am] Bao giờ nguôi hết sầu nhân [C] thế Muôn sắc hoa [Dm] tươi sẽ vào [G] xuân đón tôi [C] về [E] Đem nửa vầng trăng thu năm xưa Em ghép cho [E7] tròn như duyên đôi mình [Am] mơ. Có người [Am] về bụi đường nhuộm áo phong [G] sương Vòng hoa [C] trắng tặng [E7] trao anh trai chiến [Am] trường Niềm thương mến dâng lên ngập [F] tràn Người năm [C] cũ bao năm mỏi [Em] mòn Nửa vầng [Am] trăng và nửa vầng [E7] trăng ghép cho [Am] tròn.

Video hướng dẫn