1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nửa vầng trăng

Mai Nguyên Vũ - Thơ: Tứ Diễm
Nguồn: thanhcavietnam.net