1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Núi Thánh Cát Minh

Lm. Xuân Đường - Ý thơ: M.T.C
Nguồn: thanhcavietnam.net