Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nước Mắt Cho Quê Hương

Cuộn trang

capo 1 
tone [A] 
 
Giọt nước mắt[E7] thương con, con ngủ me [A]mừng 
Giọt nước mắt [D]thương sông, ấp ủ rêu[F#m] rong 
Giọt nước mắt[Bm] thương đất, đất cằn cỗi[E7] bao năm 
Giọt nước mắt thương dân, dân mình phận[E7] long đong 
 
Giọt nước mắt thương mây, mây ngủ trên[A] ngàn 
Giọt nước mắt[D] thương cây, cây ngả trên[F#m] non 
Giọt nước mắt[Bm] thương anh, khô giòng máu[E7] châu thân 
Giọt nước mắt quê hương, ôi còn chảy [A]miên man. 
 
Đk:[D] Ôi! giòng nước mắt[F#m] chảy hoài 
Giòng nước[E7] mắt đời đời 
Giọt nước mắt[A] thương ai 
[D]Ôi giòng nước mắt[F#m] trong tim 
Chảy lai láng[E7] vào hồn 
Nửa đêm gọi[A] đến mình 
 
Giọt nước mắt thương[E7] chim, chim bỏ xa[A] rừng 
Giọt nước mắt[D] thương đêm, đêm đẩy[F#m] xe tang 
Giọt nước mắt[Bm] thương em, trên vận nước[E7] điêu linh 
Giọt nước mắt không tên, xin để lại[A] quê hương 
 

Loading...

Video hướng dẫn