1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nước Mắt Lạnh

Cuộn trang

Kẹp capo ngăn 1 [Em] [D] Tìm trong nhữ ng kí ức mong manh [Bm] [Em] Tìm trong mơ b ao yêu thương đã tàn… [C] [D] Giọt nước mắt thấm ướt…. đôi bờ mi buồ n [C] [D] Nhìn anh đi dần xa mãi xa [Em] [D] Ngày chia tay nước mắt em rơi [Bm] [Em] Bàn tay em b uông lơi rã rời [C] [D] Vì em đ ã đánh mất…. tình yêu đầu [C] [D] Đành nhìn anh quay bước đi… [G] Xa dần mãi xa… [Em] [Bm] .. Buôn g tay anh bước đi [C] [G] Đ ể lại những giấc mơ n hạt nhòa, [Am] [D] Về thiê n đường xưa đã xa ... [Em] [Bm] Thôi từ đ ây đành mất n hau [Em] [Bm] N ước mắt đã giá l ạnh [Am] Lạnh lùng rôi v ào tim người đi [D] Làm nhói đa u ... [C] [D] Trả lại nhữ ng ký ức đã qu a ... [Bm] [Em] Trả lại em bao yêu thương vỡ òa ... [C] [D] Trả lai em nước mắt cho tình yêu đầu ... [C] [D] Trả lạ th iên đường xa rất xa .. . [C] [D] Đừng nhìn anh khóe mắt long lanh [Bm] [Em] Đừng ôm an h như những phút đầu [C] [D] Ngày mai em cứ bước cùng bên ngư ời [C] [D] Và rồi e m sẽ lãng quên . .. [G] Những ngày bên a nh ... Rap: Bao yêu thương như trôi đi chơi vơi Nhưng với a nước mắt lại rơi Nhưng lại ko người ơi Vì hôm nay nước mắt ra đi Lạnh giá buốt bờ mi Vì anh sẽ quên đi. [G] [D] M ưa sao mưa cứ rơi . .. [Em] [Bm] S ao mưa không xóa đi [C] [G] Giọt lệ trên khóe mi lạnh lùng [Am] [D] Để anh nhẹ lòng bước đi ... [Em] [Bm] Chẳng nỡ ngoảnh nhìn phía sa u [Em] [Bm] Nơi cu ối cùng con đường [C] [Am] Một hình bón g bơ vơ lặng im [D] Chìm dưới mưa ... [C] [D] Trả lại nhữn g ký ức đã qua ... [Bm] [Em] Trả lại e m bao yêu thương vỡ òa ... [C] [D] Trả lai em nước mắt cho tình yêu đầu ... [C] [D] Trả lạ thiê n đường xa rất xa .. . [C] [D] Đừng nhìn an h khóe mắt long lanh [Bm] [Em] Đừng ôm anh như những phút đầu [C] [D] Ngày mai e m cứ bước cùng bên ng ười [C] [D] Và rồi e m sẽ lãng quên ... [E] Tình yêu đã hết … [D] [E] Trả lại những ký ức đã qua . .. [C#m] [Fm] Trả lại em bao yêu thương v ỡ òa ... [D] [E] Trả lai em nước mắt cho tình yê u đầu ... [D] [E] Trả lạ thi ên đường xa rất xa ... [D] [E] Đừng nhìn an h khóe mắt long la nh [C#m] [Fm] Đừng ôm anh như những phút đầu [D] [E] Ngày mai em cứ bước cùng bên ngư ời [D] [E] Và rồi e m sẽ lãng quên ... [A] Những ngày bên anh ...

Video hướng dẫn