highlight chords
				                     
Kẹp capo ngăn 1 
       [Em]        [D] 
Tìm trong nhữ ng kí ức mong manh 
        [Bm]      [Em]   
Tìm trong mơ b ao yêu thương đã tàn… 
       [C]            [D] 
Giọt nước mắt thấm ướt…. đôi bờ mi buồ n 
       [C]      [D] 
Nhìn anh đi dần xa mãi xa 
 

       [Em]       [D] 
Ngày chia tay nước mắt em rơi 
       [Bm]       [Em]
Bàn tay em b uông lơi rã rời 
    [C]            [D] 
Vì em đ ã đánh mất…. tình yêu đầu 
       [C]       [D] 
Đành nhìn anh quay bước đi… 
      [G]  
Xa dần mãi xa… 
 

    [Em]        [Bm] 
.. Buôn g tay anh bước đi 
 [C]          [G]     
Đ ể lại những giấc mơ n hạt nhòa, 
    [Am]          [D] 
Về thiê n đường xưa đã xa ... 
     [Em]      [Bm] 
Thôi từ đ ây đành mất n hau 
 [Em]       [Bm] 
N ước mắt đã giá l ạnh 
        [Am]       
Lạnh lùng rôi v ào tim người đi 
      [D]   
Làm nhói đa u ... 
 

      [C]       [D]   
Trả lại nhữ ng ký ức đã qu a ... 
      [Bm]       [Em]     
Trả lại em bao yêu thương vỡ òa ... 
      [C]           [D]    
Trả lai em nước mắt cho tình yêu đầu ... 
     [C]           [D] 
Trả lạ th iên đường xa rất xa .. . 
 

       [C]         [D] 
Đừng nhìn anh khóe mắt long lanh 
      [Bm]         [Em] 
Đừng ôm an h như những phút đầu 
       [C]          [D] 
Ngày mai em cứ bước cùng bên ngư ời 
     [C]        [D] 
Và rồi e m sẽ lãng quên . .. 
         [G]   
Những ngày bên a nh ... 
 

   
Rap: 
                   
Bao yêu thương như trôi đi chơi vơi 
               
Nhưng với a nước mắt lại rơi 
            
Nhưng lại ko người ơi 
              
Vì hôm nay nước mắt ra đi 
           
Lạnh giá buốt bờ mi 
          
Vì anh sẽ quên đi. 
 

 [G]          [D] 
M ưa sao mưa cứ rơi . .. 
 [Em]         [Bm] 
S ao mưa không xóa đi 
 [C]          [G]     
Giọt lệ trên khóe mi lạnh lùng 
    [Am]          [D] 
Để anh nhẹ lòng bước đi ... 
     [Em]         [Bm] 
Chẳng nỡ ngoảnh nhìn phía sa u 
    [Em]        [Bm] 
Nơi cu ối cùng con đường 
       [C]       [Am] 
Một hình bón g bơ vơ lặng im 
       [D]  
Chìm dưới mưa ... 
 

       [C]       [D]  
Trả lại nhữn g ký ức đã qua ... 
     [Bm]       [Em]     
Trả lại e m bao yêu thương vỡ òa ... 
      [C]           [D]    
Trả lai em nước mắt cho tình yêu đầu ... 
      [C]          [D] 
Trả lạ thiê n đường xa rất xa .. . 
 

       [C]          [D] 
Đừng nhìn an h khóe mắt long lanh 
       [Bm]        [Em] 
Đừng ôm anh như những phút đầu 
      [C]          [D]  
Ngày mai e m cứ bước cùng bên ng ười 
     [C]       [D]  
Và rồi e m sẽ lãng quên ... 
        [E] 
Tình yêu đã hết … 
 

       [D]        [E] 
Trả lại những ký ức đã qua . .. 
      [C#m]       [Fm]    
Trả lại em bao yêu thương v ỡ òa ... 
      [D]          [E]     
Trả lai em nước mắt cho tình yê u đầu ... 
      [D]           [E] 
Trả lạ thi ên đường xa rất xa ... 
 

       [D]         [E] 
Đừng nhìn an h khóe mắt long la nh 
      [C#m]        [Fm] 
Đừng ôm anh như những phút đầu 
      [D]          [E] 
Ngày mai em cứ bước cùng bên ngư ời 
     [D]       [E]  
Và rồi e m sẽ lãng quên ... 
        [A]    
Những ngày bên anh ... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nước Mắt Lạnh

				                     
Kẹp capo ngăn 1 
       [Em]        [D] 
Tìm trong nhữ ng kí ức mong manh 
        [Bm]      [Em]   
Tìm trong mơ b ao yêu thương đã tàn… 
       [C]            [D] 
Giọt nước mắt thấm ướt…. đôi bờ mi buồ n 
       [C]      [D] 
Nhìn anh đi dần xa mãi xa 
 

       [Em]       [D] 
Ngày chia tay nước mắt em rơi 
       [Bm]       [Em]
Bàn tay em b uông lơi rã rời 
    [C]            [D] 
Vì em đ ã đánh mất…. tình yêu đầu 
       [C]       [D] 
Đành nhìn anh quay bước đi… 
      [G]  
Xa dần mãi xa… 
 

    [Em]        [Bm] 
.. Buôn g tay anh bước đi 
 [C]          [G]     
Đ ể lại những giấc mơ n hạt nhòa, 
    [Am]          [D] 
Về thiê n đường xưa đã xa ... 
     [Em]      [Bm] 
Thôi từ đ ây đành mất n hau 
 [Em]       [Bm] 
N ước mắt đã giá l ạnh 
        [Am]       
Lạnh lùng rôi v ào tim người đi 
      [D]   
Làm nhói đa u ... 
 

      [C]       [D]   
Trả lại nhữ ng ký ức đã qu a ... 
      [Bm]       [Em]     
Trả lại em bao yêu thương vỡ òa ... 
      [C]           [D]    
Trả lai em nước mắt cho tình yêu đầu ... 
     [C]           [D] 
Trả lạ th iên đường xa rất xa .. . 
 

       [C]         [D] 
Đừng nhìn anh khóe mắt long lanh 
      [Bm]         [Em] 
Đừng ôm an h như những phút đầu 
       [C]          [D] 
Ngày mai em cứ bước cùng bên ngư ời 
     [C]        [D] 
Và rồi e m sẽ lãng quên . .. 
         [G]   
Những ngày bên a nh ... 
 

   
Rap: 
                   
Bao yêu thương như trôi đi chơi vơi 
               
Nhưng với a nước mắt lại rơi 
            
Nhưng lại ko người ơi 
              
Vì hôm nay nước mắt ra đi 
           
Lạnh giá buốt bờ mi 
          
Vì anh sẽ quên đi. 
 

 [G]          [D] 
M ưa sao mưa cứ rơi . .. 
 [Em]         [Bm] 
S ao mưa không xóa đi 
 [C]          [G]     
Giọt lệ trên khóe mi lạnh lùng 
    [Am]          [D] 
Để anh nhẹ lòng bước đi ... 
     [Em]         [Bm] 
Chẳng nỡ ngoảnh nhìn phía sa u 
    [Em]        [Bm] 
Nơi cu ối cùng con đường 
       [C]       [Am] 
Một hình bón g bơ vơ lặng im 
       [D]  
Chìm dưới mưa ... 
 

       [C]       [D]  
Trả lại nhữn g ký ức đã qua ... 
     [Bm]       [Em]     
Trả lại e m bao yêu thương vỡ òa ... 
      [C]           [D]    
Trả lai em nước mắt cho tình yêu đầu ... 
      [C]          [D] 
Trả lạ thiê n đường xa rất xa .. . 
 

       [C]          [D] 
Đừng nhìn an h khóe mắt long lanh 
       [Bm]        [Em] 
Đừng ôm anh như những phút đầu 
      [C]          [D]  
Ngày mai e m cứ bước cùng bên ng ười 
     [C]       [D]  
Và rồi e m sẽ lãng quên ... 
        [E] 
Tình yêu đã hết … 
 

       [D]        [E] 
Trả lại những ký ức đã qua . .. 
      [C#m]       [Fm]    
Trả lại em bao yêu thương v ỡ òa ... 
      [D]          [E]     
Trả lai em nước mắt cho tình yê u đầu ... 
      [D]           [E] 
Trả lạ thi ên đường xa rất xa ... 
 

       [D]         [E] 
Đừng nhìn an h khóe mắt long la nh 
      [C#m]        [Fm] 
Đừng ôm anh như những phút đầu 
      [D]          [E] 
Ngày mai em cứ bước cùng bên ngư ời 
     [D]       [E]  
Và rồi e m sẽ lãng quên ... 
        [A]    
Những ngày bên anh ... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com