1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nước mắt rơi

Phạm Duy
Nước mắt rơi
Nguồn: hopamviet.com