highlight chords
				               [Dm]           [C/G] 
ơ ha y mưa khẽ hát bên hiên n hà 
   [Dm]        [F]  
ơ ha y mưa khẽ nhắc tên em 
   [Dm]          [A7] 
ơ ha y sao nắng vẫn lung l inh 
      [Dm] 
hay em mơ m àng 
 

                
ơ hay ai khẽ hát bên hiên nhà 
             
ơ hay ai khẽ nhắc tên em 
               
ơ hay sao phố vẫn thênh thang 
         
hay em rộn ràng 
          [C7] 
mang trái tim mơ mà ng 
         [Dm]  
mong nhớ anh vội vàng 
 

                  
thôi xin mưa chớ hát khúc ca buồn 
                
thôi xin mưa chớ nhắc tên anh 
                
xin cho con nắng vẫn lên xanh 
         
yêu anh vô cùng 
 

                 
thôi xin ai chớ hát khúc ca buồn 
               
thôi xin ai chớ nhắc tên anh 
                 
cho xin con phố vẫn thênh thang 
         
em thôi rộn ràng 
 

            
mang trái tim mơ màng 
            
mong nhớ anh vội vàng 
 

       [Dm]        [Dm]  
là vì mong qu á một ngày dài thậ t dài 
   [F]        [C]   
cho em cứ thế đợi chờ hoài 
 

                     
là vì thương quá một ngày buồn thật buồn 
               
mong chờ anh ngỡ như vô cùng 
                   
là vì mong quá một ngày dài thật dài 
              
nên em cứ ngỡ người tìm về 
 

 [F]          
y êu người em chờ mong 
 [F]           
y êu người em hoài trông 
 [F]       [A7]    [Dm] 
y êu người nên c ứ hay mơ m àng 
 [Dm]             [C]   
t hôi xin mưa chớ hát khúc ca buồn 
  [Dm]           
th ôi xin chớ nhắc tên anh 
 [Dm]            [A7] 
xin cho con nắng vẫn lên x anh 
       [Dm] 
yêu anh vô cù ng 
 

                 
thôi xin ai chớ hát khúc ca buồn 
               
thôi xin ai chớ nhắc tên anh 
                 
cho xin con phố vẫn thênh thang 
         
em thôi rộn ràng 
 

            
mang trái tim mơ màng 
            
mong nhớ anh vội vàng 
 

                   
là vì mong quá một ngày dài thật dài 
              
cho em cứ thế đợi chờ hoài 
 

                     
là vì thương quá một ngày buồn thật buồn 
               
mong chờ anh ngỡ như vô cùng 
 

                   
là vì mong quá một ngày dài thật dài 
              
nên em cứ ngỡ người tìm về 
 

            
yêu người em chờ mong 
             
yêu người em hoài trông 
               
yêu người nên cứ hay mơ mộng 
 

 

                       
anh yêu anh đâu hay, em vẫn cứ mãi mong chờ 
             
mong từng giây trôi qua 
                         
mà giờ anh vẫn cứ mãi rong chơi phiêu du nơi đâu 
             
cho lòng em thêm nỗi nhớ 
          
thêm khát khao... 
 

                   
là vì mong quá một ngày dài thật dài 
              
cho em cứ thế đợi chờ hoài 
 

                     
là vì thương quá một ngày buồn thật buồn 
               
mong chờ anh ngỡ như vô cùng 
 

                   
là vì mong quá một ngày dài thật dài 
            
nên em cứ ngỡ người về 
 

            
yêu người em chờ mong 
             
yêu người em hoài trông 
               
yêu người nên cứ hay mơ màng 
 

            
mong nhớ anh vội vàng 
            
mang trái tim mơ màng 
            
mong nhớ anh vội vàng 
             
mang trái tim mơ màng... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ơ hay

				               [Dm]           [C/G] 
ơ ha y mưa khẽ hát bên hiên n hà 
   [Dm]        [F]  
ơ ha y mưa khẽ nhắc tên em 
   [Dm]          [A7] 
ơ ha y sao nắng vẫn lung l inh 
      [Dm] 
hay em mơ m àng 
 

                
ơ hay ai khẽ hát bên hiên nhà 
             
ơ hay ai khẽ nhắc tên em 
               
ơ hay sao phố vẫn thênh thang 
         
hay em rộn ràng 
          [C7] 
mang trái tim mơ mà ng 
         [Dm]  
mong nhớ anh vội vàng 
 

                  
thôi xin mưa chớ hát khúc ca buồn 
                
thôi xin mưa chớ nhắc tên anh 
                
xin cho con nắng vẫn lên xanh 
         
yêu anh vô cùng 
 

                 
thôi xin ai chớ hát khúc ca buồn 
               
thôi xin ai chớ nhắc tên anh 
                 
cho xin con phố vẫn thênh thang 
         
em thôi rộn ràng 
 

            
mang trái tim mơ màng 
            
mong nhớ anh vội vàng 
 

       [Dm]        [Dm]  
là vì mong qu á một ngày dài thậ t dài 
   [F]        [C]   
cho em cứ thế đợi chờ hoài 
 

                     
là vì thương quá một ngày buồn thật buồn 
               
mong chờ anh ngỡ như vô cùng 
                   
là vì mong quá một ngày dài thật dài 
              
nên em cứ ngỡ người tìm về 
 

 [F]          
y êu người em chờ mong 
 [F]           
y êu người em hoài trông 
 [F]       [A7]    [Dm] 
y êu người nên c ứ hay mơ m àng 
 [Dm]             [C]   
t hôi xin mưa chớ hát khúc ca buồn 
  [Dm]           
th ôi xin chớ nhắc tên anh 
 [Dm]            [A7] 
xin cho con nắng vẫn lên x anh 
       [Dm] 
yêu anh vô cù ng 
 

                 
thôi xin ai chớ hát khúc ca buồn 
               
thôi xin ai chớ nhắc tên anh 
                 
cho xin con phố vẫn thênh thang 
         
em thôi rộn ràng 
 

            
mang trái tim mơ màng 
            
mong nhớ anh vội vàng 
 

                   
là vì mong quá một ngày dài thật dài 
              
cho em cứ thế đợi chờ hoài 
 

                     
là vì thương quá một ngày buồn thật buồn 
               
mong chờ anh ngỡ như vô cùng 
 

                   
là vì mong quá một ngày dài thật dài 
              
nên em cứ ngỡ người tìm về 
 

            
yêu người em chờ mong 
             
yêu người em hoài trông 
               
yêu người nên cứ hay mơ mộng 
 

 

                       
anh yêu anh đâu hay, em vẫn cứ mãi mong chờ 
             
mong từng giây trôi qua 
                         
mà giờ anh vẫn cứ mãi rong chơi phiêu du nơi đâu 
             
cho lòng em thêm nỗi nhớ 
          
thêm khát khao... 
 

                   
là vì mong quá một ngày dài thật dài 
              
cho em cứ thế đợi chờ hoài 
 

                     
là vì thương quá một ngày buồn thật buồn 
               
mong chờ anh ngỡ như vô cùng 
 

                   
là vì mong quá một ngày dài thật dài 
            
nên em cứ ngỡ người về 
 

            
yêu người em chờ mong 
             
yêu người em hoài trông 
               
yêu người nên cứ hay mơ màng 
 

            
mong nhớ anh vội vàng 
            
mang trái tim mơ màng 
            
mong nhớ anh vội vàng 
             
mang trái tim mơ màng... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com