1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ơ hay

Cuộn trang

[Dm] [C/G] ơ ha y mưa khẽ hát bên hiên n hà [Dm] [F] ơ ha y mưa khẽ nhắc tên em [Dm] [A7] ơ ha y sao nắng vẫn lung l inh [Dm] hay em mơ m àng ơ hay ai khẽ hát bên hiên nhà ơ hay ai khẽ nhắc tên em ơ hay sao phố vẫn thênh thang hay em rộn ràng [C7] mang trái tim mơ mà ng [Dm] mong nhớ anh vội vàng thôi xin mưa chớ hát khúc ca buồn thôi xin mưa chớ nhắc tên anh xin cho con nắng vẫn lên xanh yêu anh vô cùng thôi xin ai chớ hát khúc ca buồn thôi xin ai chớ nhắc tên anh cho xin con phố vẫn thênh thang em thôi rộn ràng mang trái tim mơ màng mong nhớ anh vội vàng [Dm] [Dm] là vì mong qu á một ngày dài thậ t dài [F] [C] cho em cứ thế đợi chờ hoài là vì thương quá một ngày buồn thật buồn mong chờ anh ngỡ như vô cùng là vì mong quá một ngày dài thật dài nên em cứ ngỡ người tìm về [F] y êu người em chờ mong [F] y êu người em hoài trông [F] [A7] [Dm] y êu người nên c ứ hay mơ m àng [Dm] [C] t hôi xin mưa chớ hát khúc ca buồn [Dm] th ôi xin chớ nhắc tên anh [Dm] [A7] xin cho con nắng vẫn lên x anh [Dm] yêu anh vô cù ng thôi xin ai chớ hát khúc ca buồn thôi xin ai chớ nhắc tên anh cho xin con phố vẫn thênh thang em thôi rộn ràng mang trái tim mơ màng mong nhớ anh vội vàng là vì mong quá một ngày dài thật dài cho em cứ thế đợi chờ hoài là vì thương quá một ngày buồn thật buồn mong chờ anh ngỡ như vô cùng là vì mong quá một ngày dài thật dài nên em cứ ngỡ người tìm về yêu người em chờ mong yêu người em hoài trông yêu người nên cứ hay mơ mộng anh yêu anh đâu hay, em vẫn cứ mãi mong chờ mong từng giây trôi qua mà giờ anh vẫn cứ mãi rong chơi phiêu du nơi đâu cho lòng em thêm nỗi nhớ thêm khát khao... là vì mong quá một ngày dài thật dài cho em cứ thế đợi chờ hoài là vì thương quá một ngày buồn thật buồn mong chờ anh ngỡ như vô cùng là vì mong quá một ngày dài thật dài nên em cứ ngỡ người về yêu người em chờ mong yêu người em hoài trông yêu người nên cứ hay mơ màng mong nhớ anh vội vàng mang trái tim mơ màng mong nhớ anh vội vàng mang trái tim mơ màng...

Video hướng dẫn