1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ở mãi cùng con

Cuộn trang

1. Có những [Em] lúc con quên đi thân mình ô [B7] uế Có những [C] lúc con quên [Am] đi thân [D] mình do Chúa hà [G] hơi Có những [C] lúc con quên [D] đi cuộc đời này vô [Am] nghĩa Có những [G] lúc con quên [B7] đi tình yêu Chúa ban cho [Em] con [B7] ĐK: [Em] Đi mãi biết đi về [B7] đâu nếu không có [Em] Ngài Đi [Dm] mãi biết đi về [E7] đâu khi trên đường đời đầy bão [Am] giông Không chi bằng tình yêu Chúa [G] Cha Không chi [Am] bằng tình yêu Christ chết [D] thay Không chi [G] bằng Thần Linh soi [C] sáng Đưa bước [B7] con về nơi nước Cha Đi [Em] mãi biết đi về [B7] đâu nếu không có [Em] Ngài Đi [Dm] mãi biết đi về [E7] đâu khi trên đường đời đầy bão [Am] giông Không chi bằng tình yêu Chúa [G] Cha Không chi [Am] bằng tình yêu Christ chết [D] thay Không chi [G] bằng Thần Linh soi [C] sáng Đưa bước [B7] con về nơi vĩnh [Em] hằng 2. Có những [Em] lúc con sa chân đi vào nơi tối [B7] tăm Có những [C] lúc con đam [Am] mê hoan [D] lạc nơi thế [G] gian Có những [C] lúc con quên [D] đi cuộc đời này vô [Am] nghĩa Có những [G] lúc con quên [B7] đi tình yêu Chúa ban cho [Em] con * Xin [D] Chúa cứ trách phạt [G] con Xin [Em] chúa uốn nắn đời [Am] con Nhưng xin [C] Chúa [B7] ở mãi cùng [Em] con.

Video hướng dẫn