highlight chords
1. Có những [Em] lúc con quên đi thân mình ô [B7] uế 
Có những [C] lúc con quên [Am] đi thân [D] mình do Chúa hà [G] hơi 
Có những [C] lúc con quên [D] đi cuộc đời này vô [Am] nghĩa 
Có những [G] lúc con quên [B7] đi tình yêu Chúa ban cho [Em] con [B7]

ĐK:
[Em] Đi mãi biết đi về [B7] đâu nếu không có [Em] Ngài 
Đi [Dm] mãi biết đi về [E7] đâu khi trên đường đời đầy bão [Am] giông 
Không chi bằng tình yêu Chúa [G] Cha
Không chi [Am] bằng tình yêu Christ chết [D] thay 
Không chi [G] bằng Thần Linh soi [C] sáng Đưa bước [B7] con về nơi nước Cha 

Đi [Em] mãi biết đi về [B7] đâu nếu không có [Em] Ngài 
Đi [Dm] mãi biết đi về [E7] đâu khi trên đường đời đầy bão [Am] giông 
Không chi bằng tình yêu Chúa [G] Cha 
Không chi [Am] bằng tình yêu Christ chết [D] thay 
Không chi [G] bằng Thần Linh soi [C] sáng
Đưa bước [B7] con về nơi vĩnh [Em] hằng

2. Có những [Em] lúc con sa chân đi vào nơi tối [B7] tăm 
Có những [C] lúc con đam [Am] mê hoan [D] lạc nơi thế [G] gian
Có những [C] lúc con quên [D] đi cuộc đời này vô [Am] nghĩa 
Có những [G] lúc con quên [B7] đi tình yêu Chúa ban cho [Em] con 

* Xin [D] Chúa cứ trách phạt [G] con 
Xin [Em] chúa uốn nắn đời [Am] con 
Nhưng xin [C] Chúa [B7] ở mãi cùng [Em] con.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ở mãi cùng con

Trương Lê Sơn
1. Có những [Em] lúc con quên đi thân mình ô [B7] uế 
Có những [C] lúc con quên [Am] đi thân [D] mình do Chúa hà [G] hơi 
Có những [C] lúc con quên [D] đi cuộc đời này vô [Am] nghĩa 
Có những [G] lúc con quên [B7] đi tình yêu Chúa ban cho [Em] con [B7]

ĐK:
[Em] Đi mãi biết đi về [B7] đâu nếu không có [Em] Ngài 
Đi [Dm] mãi biết đi về [E7] đâu khi trên đường đời đầy bão [Am] giông 
Không chi bằng tình yêu Chúa [G] Cha
Không chi [Am] bằng tình yêu Christ chết [D] thay 
Không chi [G] bằng Thần Linh soi [C] sáng Đưa bước [B7] con về nơi nước Cha 

Đi [Em] mãi biết đi về [B7] đâu nếu không có [Em] Ngài 
Đi [Dm] mãi biết đi về [E7] đâu khi trên đường đời đầy bão [Am] giông 
Không chi bằng tình yêu Chúa [G] Cha 
Không chi [Am] bằng tình yêu Christ chết [D] thay 
Không chi [G] bằng Thần Linh soi [C] sáng
Đưa bước [B7] con về nơi vĩnh [Em] hằng

2. Có những [Em] lúc con sa chân đi vào nơi tối [B7] tăm 
Có những [C] lúc con đam [Am] mê hoan [D] lạc nơi thế [G] gian
Có những [C] lúc con quên [D] đi cuộc đời này vô [Am] nghĩa 
Có những [G] lúc con quên [B7] đi tình yêu Chúa ban cho [Em] con 

* Xin [D] Chúa cứ trách phạt [G] con 
Xin [Em] chúa uốn nắn đời [Am] con 
Nhưng xin [C] Chúa [B7] ở mãi cùng [Em] con.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn