1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ô ô ngày ấy

Cuộn trang

1. Ngày xưa [D] ấy vẫn nhớ khi còn [Em] bé luôn ham chơi Mẹ cha [G] đi chơi đâu tôi thường hay [Em] thích theo cùng Lắm [D] lúc khóc lóc cho dù [Em] biết không cho Nên mẹ cha hay trêu tôi là con [G] út khóc nhè ố [D] ồ. ĐK: Ngày ấy qua đi thật [A] mau bây giờ xa thấy [Bm] nhớ Chuyện ngày xưa vẫn [G] đấy đã không còn bé [D] con Trời đã qua bao mùa [A] đông bao mùa thu đã [Bm] tàn Ố [A] ô yéa [G] yea. 2. Ngày xưa [D] ấy nói dối cha thường [Em] đánh roi mây Mẹ thường [G] hay bênh tôi cho dù tôi [Em] dối thế nào Có [D] khi đi đâu không thèm [Em] nói với ai Nên càng la to bao nhiêu lại càng chịu [G] đánh bấy nhiêu ố [D] ồ. ĐK: Ngày ấy qua đi thật [A] mau bây giờ xa thấy [Bm] nhớ Chuyện ngày xưa vẫn [G] đấy đã không còn bé [D] con Trời đã qua bao mùa [A] đông bao mùa thu đã [Bm] tàn Chuyện ngày hôm qua [G] đó sẽ trở về với [E] tôi. (Hát tăng lên 1 tone từ [D] -> [E]) * Tìm kiếm [E] hoài ngày tháng qua cùng với [C#m] nhau Vui cùng bao [A] nhiêu tình thân bạn [E] bè Trong giấc [B] mơ có thấy [C#m] chăng Mình là một cô [A] bé vẫn như ngày ấy [E] thôi.

Video hướng dẫn