1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ô Thế Là

Cuộn trang

Tôi gặp[C] em nơi tiếng hát ngân[Dm] vang Trộm nhìn[F] em qua mấy[G] ánh đèn[C] vàng Trông em[Am] cười tươi lên[Dm] màu mắt Ô thế[F] là, lòng[G] tôi bỗng ngổn[C] ngang. Ngày qua[C] ngày, trời bỗng[Dm] xanh hơn Và tôi[F] cười, vì đời[G] đã ban[C] ơn Giây phút[Am] nào gặp em[Dm] nhìn em Ô thế[F] là, tôi[F7] nhớ mong[C] em.

Video hướng dẫn