highlight chords
Tôi gặp[C] em nơi tiếng hát ngân[Dm] vang
Trộm nhìn[F] em qua mấy[G] ánh đèn[C] vàng
Trông em[Am] cười tươi lên[Dm] màu mắt
Ô thế[F] là, lòng[G] tôi bỗng ngổn[C] ngang.
Ngày qua[C] ngày, trời bỗng[Dm] xanh hơn
Và tôi[F] cười, vì đời[G] đã ban[C] ơn
Giây phút[Am] nào gặp em[Dm] nhìn em
Ô thế[F] là, tôi[F7] nhớ mong[C] em.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ô Thế Là

Chung Euro
Tôi gặp[C] em nơi tiếng hát ngân[Dm] vang
Trộm nhìn[F] em qua mấy[G] ánh đèn[C] vàng
Trông em[Am] cười tươi lên[Dm] màu mắt
Ô thế[F] là, lòng[G] tôi bỗng ngổn[C] ngang.
Ngày qua[C] ngày, trời bỗng[Dm] xanh hơn
Và tôi[F] cười, vì đời[G] đã ban[C] ơn
Giây phút[Am] nào gặp em[Dm] nhìn em
Ô thế[F] là, tôi[F7] nhớ mong[C] em.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com