1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ở trọ

Cuộn trang

Con [F] chim ở đậu cành [Dm] tre Con [F] cá ở [Am] trọ trong [C] khe nước [F] nguồn Cành [Dm] tre ... í ...[Gm] a Dòng [C] sông ... í ... [F] a Tôi nay ở trọ trần [Dm] gian Trăm [Gm] năm về [Am] chốn xa [C] xăm cuối [F] trời í ... [Bb] a ... í ... [Gm] à ... í ... [C] à ... [F] a ... Xưa [F] kia ở đậu miền [Dm] xa Cơn [F] gió ở [Am] trọ bao [C] la đất [F] trời Miền [Dm] xa ... í ... [Gm] a Trời [C] đất ... í ...[F] a Nhân gian về trọ nhiều [Dm] nơi Bâng [Gm] khuâng vì [Am] những đôi [C] môi rất [F] hồng í ... [Bb] a ... í ... [Gm] à ... í ... [C] à ... [F] a ... Mây [F] kia ở đậu từng [Dm] không Mưa [F] nắng ở [Am] trọ bên [C] trong mắt [F] người Từng [Dm] không ... í ...[Gm] a Người [C] xinh ... í ... [F] a Tim em người trọ là [Dm] tôi Mai [Gm] kia về [Am] chốn xa [C] xôi cũng [F] gần í ... [Bb] a ... í ... [Gm] à ... í ... [C] à ... [F] a ... Môi [F] xinh ở đậu người [Dm] xinh Đi [F] đứng ở [Am] trọ đôi [C] chân Thúy [F] Kiều Người [Dm] xinh ... í ... [Gm] a Kiều [C] xinh ... í ... [F] a Xin cho về trọ gần [Dm] nhau Mai [Gm] kia dù [Am] có ra [C] sao cũng [F] đành í ... [Bb] a ... í ... [Gm] à ... í ... [C] à ... [F] a ... Trăm [F] năm ở đậu ngàn [Dm] năm Đêm [F] tối ở [Am] trọ chung [C] quanh nỗi [F] buồn Ngàn [Dm] năm ... í ... [Gm] a Buồn [C] như ... í ... [F] a Ơ hay là một vòng [Dm] xinh Tôi [Gm] như người [Am] bỗng lênh [C] đênh giữa [F] đời í ... [Bb] a ... í ... [Gm] à ... í ... [C] à ... [F] a ...

Video hướng dẫn