highlight chords
Con [F] chim ở đậu cành [Dm] tre 
Con [F] cá ở [Am] trọ trong [C] khe nước [F] nguồn 
Cành [Dm] tre ... í ...[Gm] a 
Dòng [C] sông ... í ... [F] a 
Tôi nay ở trọ trần [Dm] gian 
Trăm [Gm] năm về [Am] chốn xa [C] xăm cuối [F] trời 
í ... [Bb] a ... í ... [Gm] à ... í ... [C] à ... [F] a ... 
Xưa [F] kia ở đậu miền [Dm] xa 
Cơn [F] gió ở [Am] trọ bao [C] la đất [F] trời 
Miền [Dm] xa ... í ... [Gm] a 
Trời [C] đất ... í ...[F] a 
Nhân gian về trọ nhiều [Dm] nơi 
Bâng [Gm] khuâng vì [Am] những đôi [C] môi rất [F] hồng 
í ... [Bb] a ... í ... [Gm] à ... í ... [C] à ... [F] a ... 
Mây [F] kia ở đậu từng [Dm] không 
Mưa [F] nắng ở [Am] trọ bên [C] trong mắt [F] người 
Từng [Dm] không ... í ...[Gm] a 
Người [C] xinh ... í ... [F] a 
Tim em người trọ là [Dm] tôi 
Mai [Gm] kia về [Am] chốn xa [C] xôi cũng [F] gần 
í ... [Bb] a ... í ... [Gm] à ... í ... [C] à ... [F] a ... 
Môi [F] xinh ở đậu người [Dm] xinh 
Đi [F] đứng ở [Am] trọ đôi [C] chân Thúy [F] Kiều 
Người [Dm] xinh ... í ... [Gm] a 
Kiều [C] xinh ... í ... [F] a 
Xin cho về trọ gần [Dm] nhau 
Mai [Gm] kia dù [Am] có ra [C] sao cũng [F] đành 
í ... [Bb] a ... í ... [Gm] à ... í ... [C] à ... [F] a ... 
Trăm [F] năm ở đậu ngàn [Dm] năm 
Đêm [F] tối ở [Am] trọ chung [C] quanh nỗi [F] buồn 
Ngàn [Dm] năm ... í ... [Gm] a 
Buồn [C] như ... í ... [F] a 
Ơ hay là một vòng [Dm] xinh 
Tôi [Gm] như người [Am] bỗng lênh [C] đênh giữa [F] đời 
í ... [Bb] a ... í ... [Gm] à ... í ... [C] à ... [F] a ...
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ở trọ

Trịnh Công Sơn
Con [F] chim ở đậu cành [Dm] tre 
Con [F] cá ở [Am] trọ trong [C] khe nước [F] nguồn 
Cành [Dm] tre ... í ...[Gm] a 
Dòng [C] sông ... í ... [F] a 
Tôi nay ở trọ trần [Dm] gian 
Trăm [Gm] năm về [Am] chốn xa [C] xăm cuối [F] trời 
í ... [Bb] a ... í ... [Gm] à ... í ... [C] à ... [F] a ... 
Xưa [F] kia ở đậu miền [Dm] xa 
Cơn [F] gió ở [Am] trọ bao [C] la đất [F] trời 
Miền [Dm] xa ... í ... [Gm] a 
Trời [C] đất ... í ...[F] a 
Nhân gian về trọ nhiều [Dm] nơi 
Bâng [Gm] khuâng vì [Am] những đôi [C] môi rất [F] hồng 
í ... [Bb] a ... í ... [Gm] à ... í ... [C] à ... [F] a ... 
Mây [F] kia ở đậu từng [Dm] không 
Mưa [F] nắng ở [Am] trọ bên [C] trong mắt [F] người 
Từng [Dm] không ... í ...[Gm] a 
Người [C] xinh ... í ... [F] a 
Tim em người trọ là [Dm] tôi 
Mai [Gm] kia về [Am] chốn xa [C] xôi cũng [F] gần 
í ... [Bb] a ... í ... [Gm] à ... í ... [C] à ... [F] a ... 
Môi [F] xinh ở đậu người [Dm] xinh 
Đi [F] đứng ở [Am] trọ đôi [C] chân Thúy [F] Kiều 
Người [Dm] xinh ... í ... [Gm] a 
Kiều [C] xinh ... í ... [F] a 
Xin cho về trọ gần [Dm] nhau 
Mai [Gm] kia dù [Am] có ra [C] sao cũng [F] đành 
í ... [Bb] a ... í ... [Gm] à ... í ... [C] à ... [F] a ... 
Trăm [F] năm ở đậu ngàn [Dm] năm 
Đêm [F] tối ở [Am] trọ chung [C] quanh nỗi [F] buồn 
Ngàn [Dm] năm ... í ... [Gm] a 
Buồn [C] như ... í ... [F] a 
Ơ hay là một vòng [Dm] xinh 
Tôi [Gm] như người [Am] bỗng lênh [C] đênh giữa [F] đời 
í ... [Bb] a ... í ... [Gm] à ... í ... [C] à ... [F] a ...

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com