highlight chords
[C] Hôm nay lại [D] đứng bên [E] cầu
[C] Dòng sông nước [D] chảy, ngược [E] dòng hay xuôi
[C] Bâng khuâng nhặt [D] chiếc lá [E] rơi
[C] Thả theo dòng [D] nước biết [E] ta ngược dòng.
[B] Gió [A] chiều lại thổi qua [E] đồng
[B] Cò không sải [A] cánh mà ngồi ở [E] đây
[B] Tình [A] yêu anh vẽ từng [E] ô
[B] Đời nhiều ô [A] trống, tình không vẹn [E] mười.
[C] Ước gì làm [D] kẻ vô [E] tâm
[C] Còn hơn lòng [D] có mà không ai [E] cần
[C] Nếu đời sống [D] chỉ ba [E] mươi
[C] Ba mươi năm [D] nữa trốn đâu bây [E] giờ.
[C] Chiều nay bóng [D] nắng vật [E] vờ
[C] Giờ ta mới [D] hiểu bây giờ mình [E] ngu.
[B] Gió [A] chiều lại thổi qua [E] đồng
[B] Cò không sải [A] cánh mà ngồi ở [E] đây
[B] Tình [A] yêu anh vẽ từng [E] ô
[B] Đời nhiều ô [A] trống, tình không vẹn [E] mười.
[B] Gió [A] chiều lại thổi qua [E] đồng
[B] Cò không sải [A] cánh mà ngồi ở [E] đây
[B][A] sao không sải cánh [E] bay
[B] Chiều nay gió [A] thổi cũng như mọi [E] ngày.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ô trống

Quái Vật Tí Hon
[C] Hôm nay lại [D] đứng bên [E] cầu
[C] Dòng sông nước [D] chảy, ngược [E] dòng hay xuôi
[C] Bâng khuâng nhặt [D] chiếc lá [E] rơi
[C] Thả theo dòng [D] nước biết [E] ta ngược dòng.
[B] Gió [A] chiều lại thổi qua [E] đồng
[B] Cò không sải [A] cánh mà ngồi ở [E] đây
[B] Tình [A] yêu anh vẽ từng [E] ô
[B] Đời nhiều ô [A] trống, tình không vẹn [E] mười.
[C] Ước gì làm [D] kẻ vô [E] tâm
[C] Còn hơn lòng [D] có mà không ai [E] cần
[C] Nếu đời sống [D] chỉ ba [E] mươi
[C] Ba mươi năm [D] nữa trốn đâu bây [E] giờ.
[C] Chiều nay bóng [D] nắng vật [E] vờ
[C] Giờ ta mới [D] hiểu bây giờ mình [E] ngu.
[B] Gió [A] chiều lại thổi qua [E] đồng
[B] Cò không sải [A] cánh mà ngồi ở [E] đây
[B] Tình [A] yêu anh vẽ từng [E] ô
[B] Đời nhiều ô [A] trống, tình không vẹn [E] mười.
[B] Gió [A] chiều lại thổi qua [E] đồng
[B] Cò không sải [A] cánh mà ngồi ở [E] đây
[B][A] sao không sải cánh [E] bay
[B] Chiều nay gió [A] thổi cũng như mọi [E] ngày.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com