1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ô trống

Cuộn trang

[C] Hôm nay lại [D] đứng bên [E] cầu [C] Dòng sông nước [D] chảy, ngược [E] dòng hay xuôi [C] Bâng khuâng nhặt [D] chiếc lá [E] rơi [C] Thả theo dòng [D] nước biết [E] ta ngược dòng. [B] Gió [A] chiều lại thổi qua [E] đồng [B] Cò không sải [A] cánh mà ngồi ở [E] đây [B] Tình [A] yêu anh vẽ từng [E] ô [B] Đời nhiều ô [A] trống, tình không vẹn [E] mười. [C] Ước gì làm [D] kẻ vô [E] tâm [C] Còn hơn lòng [D] có mà không ai [E] cần [C] Nếu đời sống [D] chỉ ba [E] mươi [C] Ba mươi năm [D] nữa trốn đâu bây [E] giờ. [C] Chiều nay bóng [D] nắng vật [E] vờ [C] Giờ ta mới [D] hiểu bây giờ mình [E] ngu. [B] Gió [A] chiều lại thổi qua [E] đồng [B] Cò không sải [A] cánh mà ngồi ở [E] đây [B] Tình [A] yêu anh vẽ từng [E] ô [B] Đời nhiều ô [A] trống, tình không vẹn [E] mười. [B] Gió [A] chiều lại thổi qua [E] đồng [B] Cò không sải [A] cánh mà ngồi ở [E] đây [B][A] sao không sải cánh [E] bay [B] Chiều nay gió [A] thổi cũng như mọi [E] ngày.

Video hướng dẫn