1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Oản tù tì

Cuộn trang

Oản tù [E] tì ra cái cái gì ra cái này Oản tù [E] tì ra cái cái gì ra cái này Oản tù [E] tì ra cái cái gì ra cái này Ngập ngừng [F#m] em đưa một tay đằng [E] trước Kéo kéo [B7] đây em ra [A] kéo anh thua [E] đi Mặc dù ra búa tôi vẫn [A] chịu thua [E] ngay Vì em không [A] được sẽ khóc lại phải [E] đền Em ra em [F#m] lên giàn cao mà bắt [E] bướm Áo quần rách mướt hôm đó tôi ăn [A] đòn Mặc dù đòn [B7] đau tôi vẫn nằm không [E] rên Oản tù [E] tì ra nay chẳng còn ai để đền Còn lai ăn [F#m] gian để ai triều [E] mến Hỡi bé [B7] xưa nay xa [A] tít nơi chân [E] mây Còn ai nũng [A] níu ai bắt đền tôi [E] đây Vì em không [A] được sẽ khóc lại phải [E] đền Em ra em [A] lên giàn cao mà bắt [E] bướm Áo quần rách mướt hôm đó tôi ăn [A] đòn Mặc dù đòn [B7] đau tôi vẫn nằm không [E] rên Oản tù [E] tì ra cái cái gì ra cái này

Video hướng dẫn