highlight chords
Oản tù [E] tì ra cái cái gì ra cái này
Oản tù [E] tì ra cái cái gì ra cái này
Oản tù [E] tì ra cái cái gì ra cái này
Ngập ngừng [F#m] em đưa một tay đằng [E] trước
Kéo kéo [B7] đây em ra [A] kéo anh thua [E] đi
Mặc dù ra búa tôi vẫn [A] chịu thua [E] ngay
Vì em không [A] được sẽ khóc lại phải [E] đền
Em ra em [F#m] lên giàn cao mà bắt [E] bướm
Áo quần rách mướt hôm đó tôi ăn [A] đòn
Mặc dù đòn [B7] đau tôi vẫn nằm không [E] rên
Oản tù [E] tì ra nay chẳng còn ai để đền
Còn lai ăn [F#m] gian để ai triều [E] mến
Hỡi bé [B7] xưa nay xa [A] tít nơi chân [E] mây
Còn ai nũng [A] níu ai bắt đền tôi [E] đây
Vì em không [A] được sẽ khóc lại phải [E] đền
Em ra em [A] lên giàn cao mà bắt [E] bướm
Áo quần rách mướt hôm đó tôi ăn [A] đòn
Mặc dù đòn [B7] đau tôi vẫn nằm không [E] rên
Oản tù [E] tì ra cái cái gì ra cái này
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Oản tù tì

Đang cập nhật
Oản tù [E] tì ra cái cái gì ra cái này
Oản tù [E] tì ra cái cái gì ra cái này
Oản tù [E] tì ra cái cái gì ra cái này
Ngập ngừng [F#m] em đưa một tay đằng [E] trước
Kéo kéo [B7] đây em ra [A] kéo anh thua [E] đi
Mặc dù ra búa tôi vẫn [A] chịu thua [E] ngay
Vì em không [A] được sẽ khóc lại phải [E] đền
Em ra em [F#m] lên giàn cao mà bắt [E] bướm
Áo quần rách mướt hôm đó tôi ăn [A] đòn
Mặc dù đòn [B7] đau tôi vẫn nằm không [E] rên
Oản tù [E] tì ra nay chẳng còn ai để đền
Còn lai ăn [F#m] gian để ai triều [E] mến
Hỡi bé [B7] xưa nay xa [A] tít nơi chân [E] mây
Còn ai nũng [A] níu ai bắt đền tôi [E] đây
Vì em không [A] được sẽ khóc lại phải [E] đền
Em ra em [A] lên giàn cao mà bắt [E] bướm
Áo quần rách mướt hôm đó tôi ăn [A] đòn
Mặc dù đòn [B7] đau tôi vẫn nằm không [E] rên
Oản tù [E] tì ra cái cái gì ra cái này

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com