highlight chords
Intro [C] [Am] [F] [G]
Oh! [C] Carol I am but a [Am] fool
Darlin' I [F] love you tho' you treat me [G] cruel 
You [C] hurt me and you make me [Am] cry 
But if you [F] leave me I will surely [C] die 
Darling there will never be [C] another 
'Cause I love you [Am] so
Don't ever [F] leave me say you'll never [G] go 
[C] I will always want you for my sweet heart 
No matter what you [Am] do 
Oh [F] Carol I'm so in love with [C] you [F][G][C]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Oh Carol

Neil Sedaka , Howard Greenfield
Intro [C] [Am] [F] [G]
Oh! [C] Carol I am but a [Am] fool
Darlin' I [F] love you tho' you treat me [G] cruel 
You [C] hurt me and you make me [Am] cry 
But if you [F] leave me I will surely [C] die 
Darling there will never be [C] another 
'Cause I love you [Am] so
Don't ever [F] leave me say you'll never [G] go 
[C] I will always want you for my sweet heart 
No matter what you [Am] do 
Oh [F] Carol I'm so in love with [C] you [F][G][C]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com