1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Oh Holy Night (Chúa ra đời)

Adolphe Charles Adam - Lời Việt: Anh Linh
Nguồn: thanhcavietnam.net