highlight chords
Intro: [F#m, C#m, Bm, A. D, C#m, Bm, A]
[D] Oh my love for the [C#m] first time in my life,
[Bm] My eyes are wide open [A],
[D] Oh my lover for the [C#m] first time in my life,
[Bm] My eyes can see [A].
[Chorus] [F#m] I see the wind,
Oh [C#m] I see the [Bm] trees,
Everything is clear in my [A] heart,[C#7]
[F#m] I see the clouds,
Oh [C#m] I see the [Bm] sky,
[Bm] Everything is clear in our [A] world.
[D] Oh my love for the [C#m] first time in my life,
[Bm] My mind is wide [A] open,
[D] oh my lover for the [C#m] first time in my life,
[Bm] My mind can [A] feel,
`[F#m] I feel the sorrow,
Oh [C#m] I feel [Bm] dreams,
Everything is clear in my [A] heart,[C#7]
[F#m] I feel the life,
Oh [C#m] I feel [Bm] love.
[Bm] Everything is clear in our [A] world.
[D, C#m, Bm, A] out!!!!!!
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Oh My Love

Oh My Love
Intro: [F#m, C#m, Bm, A. D, C#m, Bm, A]
[D] Oh my love for the [C#m] first time in my life,
[Bm] My eyes are wide open [A],
[D] Oh my lover for the [C#m] first time in my life,
[Bm] My eyes can see [A].
[Chorus] [F#m] I see the wind,
Oh [C#m] I see the [Bm] trees,
Everything is clear in my [A] heart,[C#7]
[F#m] I see the clouds,
Oh [C#m] I see the [Bm] sky,
[Bm] Everything is clear in our [A] world.
[D] Oh my love for the [C#m] first time in my life,
[Bm] My mind is wide [A] open,
[D] oh my lover for the [C#m] first time in my life,
[Bm] My mind can [A] feel,
`[F#m] I feel the sorrow,
Oh [C#m] I feel [Bm] dreams,
Everything is clear in my [A] heart,[C#7]
[F#m] I feel the life,
Oh [C#m] I feel [Bm] love.
[Bm] Everything is clear in our [A] world.
[D, C#m, Bm, A] out!!!!!!

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com