1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ơn mẹ

Cuộn trang

1. Ngày con đi [Em] học [D] mẹ đưa đến [Em] trường Cách xa [B7] nhà hai ba cây [Em] số [G] Cầu [E7] ván bắc ngang [Am] sông [B7] Những khi mưa [D] dầm cầu lắc [B7] lư sao ngại [Em] ngùng. Hai mẹ [D] con bên nhau dìu [C] bước [Em] Đường làng trơn [E7] ướt mẹ ngã trên [Am] đê [B7] Xót xa trong [D] lòng con đứng [B7] nhìn mắt cay [G] cay [B7] Cặp sách trên [Em] tay và [E7] này chiếc áo [Am] tơi [B7] Tay nào con đỡ mẹ mẹ [Em] ơi. ĐK: Những [D] khuya khi gà vừa [Em] gáy Mẹ thức [E7] dậy nấu miếng cơm [Am] dưa Cho trẻ [G] thơ [B7] mang theo đi [Em] học Dù đời gian [B7] lao nhưng mẹ nào có tiếng than. 2. Rồi một đêm hoang [Em] lạnh [D] mẹ yêu đã [Em] về Chốn thanh [B7] nhàn an vui miên [Em] viễn [G] Đời [E7] trống vắng vô [Am] biên [B7] Những khi mưa [D] buồn lòng xốn [B7] xang thương mẹ [Em] hiền. Khung hình [D] mẹ đơn sơ mờ [C] tối [Em] Bàn thờ nhang [E7] khói lạnh lẽo chơ [Am][B7] Nhớ thương mẹ [D] giờ đã vĩnh [B7] biệt cõi nhân [G] gian [B7] Ngày tháng đong [Em] đưa cuộc [E7] đời vẫn gió [Am] mưa [B7] Ơn mẹ con đáp đền rồi [Em] chưa.

Video hướng dẫn