highlight chords
1. Ngày con đi [Em] học [D] mẹ đưa đến [Em] trường 
Cách xa [B7] nhà hai ba cây [Em] số [G]
Cầu [E7] ván bắc ngang [Am] sông
[B7] Những khi mưa [D] dầm cầu lắc [B7] lư sao ngại [Em] ngùng.
Hai mẹ [D] con bên nhau dìu [C] bước
[Em] Đường làng trơn [E7] ướt mẹ ngã trên [Am] đê
[B7] Xót xa trong [D] lòng con đứng [B7] nhìn mắt cay [G] cay
[B7] Cặp sách trên [Em] tay và [E7] này chiếc áo [Am] tơi
[B7] Tay nào con đỡ mẹ mẹ [Em] ơi.
ĐK:
Những [D] khuya khi gà vừa [Em] gáy
Mẹ thức [E7] dậy nấu miếng cơm [Am] dưa
Cho trẻ [G] thơ [B7] mang theo đi [Em] học
Dù đời gian [B7] lao nhưng mẹ nào có tiếng than.
2. Rồi một đêm hoang [Em] lạnh [D] mẹ yêu đã [Em] về 
Chốn thanh [B7] nhàn an vui miên [Em] viễn [G]
Đời [E7] trống vắng vô [Am] biên
[B7] Những khi mưa [D] buồn lòng xốn [B7] xang thương mẹ [Em] hiền.
Khung hình [D] mẹ đơn sơ mờ [C] tối
[Em] Bàn thờ nhang [E7] khói lạnh lẽo chơ [Am][B7] Nhớ thương mẹ [D] giờ đã vĩnh [B7] biệt cõi nhân [G] gian
[B7] Ngày tháng đong [Em] đưa cuộc [E7] đời vẫn gió [Am] mưa
[B7] Ơn mẹ con đáp đền rồi [Em] chưa.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ơn mẹ

Lê Dinh
1. Ngày con đi [Em] học [D] mẹ đưa đến [Em] trường 
Cách xa [B7] nhà hai ba cây [Em] số [G]
Cầu [E7] ván bắc ngang [Am] sông
[B7] Những khi mưa [D] dầm cầu lắc [B7] lư sao ngại [Em] ngùng.
Hai mẹ [D] con bên nhau dìu [C] bước
[Em] Đường làng trơn [E7] ướt mẹ ngã trên [Am] đê
[B7] Xót xa trong [D] lòng con đứng [B7] nhìn mắt cay [G] cay
[B7] Cặp sách trên [Em] tay và [E7] này chiếc áo [Am] tơi
[B7] Tay nào con đỡ mẹ mẹ [Em] ơi.
ĐK:
Những [D] khuya khi gà vừa [Em] gáy
Mẹ thức [E7] dậy nấu miếng cơm [Am] dưa
Cho trẻ [G] thơ [B7] mang theo đi [Em] học
Dù đời gian [B7] lao nhưng mẹ nào có tiếng than.
2. Rồi một đêm hoang [Em] lạnh [D] mẹ yêu đã [Em] về 
Chốn thanh [B7] nhàn an vui miên [Em] viễn [G]
Đời [E7] trống vắng vô [Am] biên
[B7] Những khi mưa [D] buồn lòng xốn [B7] xang thương mẹ [Em] hiền.
Khung hình [D] mẹ đơn sơ mờ [C] tối
[Em] Bàn thờ nhang [E7] khói lạnh lẽo chơ [Am][B7] Nhớ thương mẹ [D] giờ đã vĩnh [B7] biệt cõi nhân [G] gian
[B7] Ngày tháng đong [Em] đưa cuộc [E7] đời vẫn gió [Am] mưa
[B7] Ơn mẹ con đáp đền rồi [Em] chưa.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com