1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ơn phù trợ ở nơi Chúa

Vũ Lương Thiên Phúc
Nguồn: thanhcavietnam.net