highlight chords
(Chorus) 
One [G]bread[C], one [G]body[C] [G], one [D]Lord of [Em]all [B7] [Em] 
One [D]cup of [G]blessing [Em]which we [A]bless[D] [D7] 
And [G]we [C] though [G]many[C] [G], [D]throughout the [Em]earth[B7] [Em] 
We [D]are one [G]body [Em]in this [A]one[D] [G]Lord.[C] [G] [C] [Em] 
 
[Em]Gentile or [D]Jew, [Em]servant or [D]free 
[Em]Woman or [F]man[Am] no [D]more[D7]
 
[Em]Many the [D]gifts, [Em]many the [D]works 
[Em]One in the [F]Lord[Am] of [D]all[D7]
 
[Em]Grain for the [D]fields, [Em]scattered and [D]grown 
[Em]Gathered to [F]one[Am], for [D]all[D7].
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

One Bread, One Body

Nhạc Thánh Ca
(Chorus) 
One [G]bread[C], one [G]body[C] [G], one [D]Lord of [Em]all [B7] [Em] 
One [D]cup of [G]blessing [Em]which we [A]bless[D] [D7] 
And [G]we [C] though [G]many[C] [G], [D]throughout the [Em]earth[B7] [Em] 
We [D]are one [G]body [Em]in this [A]one[D] [G]Lord.[C] [G] [C] [Em] 
 
[Em]Gentile or [D]Jew, [Em]servant or [D]free 
[Em]Woman or [F]man[Am] no [D]more[D7]
 
[Em]Many the [D]gifts, [Em]many the [D]works 
[Em]One in the [F]Lord[Am] of [D]all[D7]
 
[Em]Grain for the [D]fields, [Em]scattered and [D]grown 
[Em]Gathered to [F]one[Am], for [D]all[D7].

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com