highlight chords
Chorus:
[G] [C]   [G] C [G]  [D]   [Em] [B7] Em
One bread, one body, one Lord of all
[D]   [G]    [Em]   [A] [D] D7
One cup of blessing which we bless
G [C]   [G] C [G]    [D]   [Em] [B7] Em
And we though many, throughout the earth
[D]   [G]  [Em]  [A] [D] G C G C Em
We are one body in this one Lord.

[Em]    [D]  [Em]    [D]
Gentile or Jew, servant or free
[Em]   [F] [Am] [D] [D7]
Woman or man no more.

[Em]   [D]   [Em]    [D]
Many the gifts, many the works
[Em]    [F] [Am]  [D] [D7]
One in the Lord of all.

[Em]      [D]   [Em]     [D]
Grain for the fields, scattered and grown
[Em]    [F] [Am]  [D] [D7]
Gathered to one, for all.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

One Bread, One Body

John Foley
Chorus:
[G] [C]   [G] C [G]  [D]   [Em] [B7] Em
One bread, one body, one Lord of all
[D]   [G]    [Em]   [A] [D] D7
One cup of blessing which we bless
G [C]   [G] C [G]    [D]   [Em] [B7] Em
And we though many, throughout the earth
[D]   [G]  [Em]  [A] [D] G C G C Em
We are one body in this one Lord.

[Em]    [D]  [Em]    [D]
Gentile or Jew, servant or free
[Em]   [F] [Am] [D] [D7]
Woman or man no more.

[Em]   [D]   [Em]    [D]
Many the gifts, many the works
[Em]    [F] [Am]  [D] [D7]
One in the Lord of all.

[Em]      [D]   [Em]     [D]
Grain for the fields, scattered and grown
[Em]    [F] [Am]  [D] [D7]
Gathered to one, for all.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com