1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

One day

Cuộn trang

Vòng hợp âm: [Bb] [F] [Dm] [C] ĐK: Nếu như một [Bb] ngày bạn [F] khóc Hãy [Dm] khóc cùng [C] tôi Ném bao muộn [Bb] phiền trong [F] lòng Theo cơn [Dm] gió cuốn [C] trôi. Nếu như một [Bb] ngày bạn [F] khóc Giọt [Dm] nước mắt [C] rơi Thì xin hãy [Bb] nhớ rằng [F] bạn có [C] tôi Dẫu có đi đâu xin vẫn [Bb] nhớ về những lúc ta [F] vai kề Bên nhau ta [Dm] chia đam mê qua câu ước [C] thề Hãy luôn luôn [Bb] tin rằng đi qua bao [F] thăng trầm Cuộc đời sẽ [Dm] không cho ta vơi đi quyết [C] tâm. Dù cho [Bb] bao khó khăn bên [F] ta từng ngày Thì [Dm] ta hãy quên đi [C] ngay Vì bên [Bb] ta có bao anh [F] em bạn bè Cùng [Dm] sẻ chia. [C] T-ĐK: Và giờ đây [Bb] tôi biết [F] rằng Cuộc [Dm] sống thật [C] tuyệt vời Khi ta [Bb] sống hết [F] lòng Vì [Dm] chính những điều giản [C] đơn quanh ta. Và bạn [Bb] nên biết [F] rằng Dù [Dm] có đi xa đến [C] nơi nào Ta [Bb] vẫn luôn [F] còn nghĩ đến [C] nhau. ĐK: Nếu như một [Bb] ngày bạn [F] khóc Hãy [Dm] khóc cùng [C] tôi Ném bao muộn [Bb] phiền trong [F] lòng Theo cơn [Dm] gió cuốn [C] trôi. Nếu như một [Bb] ngày bạn [F] khóc Giọt [Dm] nước mắt [C] rơi Thì xin hãy [Bb] nhớ rằng [F] bạn có [C] tôi Người bạn thân sẽ luôn bên [Bb] cạnh. [F] [Dm] Người bạn [C] thân sẽ luôn bên [Bb] cạnh. [F] [Dm] [C] Rap: [Bb] Ta và [F] bạn Đơn giản chỉ 3 [Dm] từ Bao nhiêu thăng trầm bao nhiêu thử [C] thách cũng đã nếm qua đủ [Bb] Một ngày lại đi Ngày mai lại [F] đến ta lại vươn xa nữa [Dm] Để ta lại bên nhau Học được cảm [C] thông học được sự tha thứ. [Bb] Trở ngại đằng trước [F] Chẳng đủ chắn lối bước hai ta [Dm] Tình bạn thân thuộc Keo sơn gắn [C] buộc chẳng phải theo dòng nước phai nhoà [Bb] Tình đời ngày mai trăm ngả [F] Dù về đâu trời biển bao la [Dm] Chừng nào còn bạn còn ta là còn tất [C] cả.

Video hướng dẫn