highlight chords
[Am] You want all my [C] love and my de-[Dm] votion
You [G] want my love and [G7] soul [C] right on the [G] line
[Am] I have no [C] doubt that I could [F] love you, forever
The only [Dm] trouble is, you [E] really don't have the time

You've got [Am] one night only, [C] One night only
That's [F] all you [C] have to [Dm] spare
[G] One night only [E] Lets not pretend to [Am] care [F] [G] 
[Am] One night only, [C] One night only
Come [F] on big [C] baby come [Dm] on
[G] One night only, We [E] only have till [Am] dawn [F] [G] 

In the [F] morning this feeling will be [Em] gone
It [F] has no chance going [G] on 
[F] Something so right has got [E] no chance to live
So let's for-[Am] get about [C] chances
It's [F] one night I will [E] give 

[Am] One night only, [C] One night only
You'll [F] be the [C] only [Dm] one 
[G] One night only, [E] then you'll have to [Am] run [F] [G] 

[Am] One night only, [C] One night only
There's [F] nothing [C] more to [Dm] say
[G] One night only [E] Times getting [Am] away[F] [G] 

[Am] One night only [C] One night only [Am] One night only
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

One night only

Henry Krieger , Tom Eyen
[Am] You want all my [C] love and my de-[Dm] votion
You [G] want my love and [G7] soul [C] right on the [G] line
[Am] I have no [C] doubt that I could [F] love you, forever
The only [Dm] trouble is, you [E] really don't have the time

You've got [Am] one night only, [C] One night only
That's [F] all you [C] have to [Dm] spare
[G] One night only [E] Lets not pretend to [Am] care [F] [G] 
[Am] One night only, [C] One night only
Come [F] on big [C] baby come [Dm] on
[G] One night only, We [E] only have till [Am] dawn [F] [G] 

In the [F] morning this feeling will be [Em] gone
It [F] has no chance going [G] on 
[F] Something so right has got [E] no chance to live
So let's for-[Am] get about [C] chances
It's [F] one night I will [E] give 

[Am] One night only, [C] One night only
You'll [F] be the [C] only [Dm] one 
[G] One night only, [E] then you'll have to [Am] run [F] [G] 

[Am] One night only, [C] One night only
There's [F] nothing [C] more to [Dm] say
[G] One night only [E] Times getting [Am] away[F] [G] 

[Am] One night only [C] One night only [Am] One night only

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn