highlight chords
Verse:

[Em] [C]
One day your story will be told,

[Am] [C]
One of the lucky ones, who´s made his name

[Em] [C]
One day they´ll make you glorious,

[Am] [C]
[B]eneath the lights of your deserved fame.

Chorus:

[G] [Bm] [F] [E7] [Am] [Am7]
And it all comes round once in a lifetime like it always does

[Cm] [G] [G7] [E]
Everybody loves you cause you´ve taken a chance out

[A] [Cm]
on a dance to the moon, too soon

[G] [Bm] [F] [E7] [Am] [Am7]
And they’ll say told you so, we were the ones who saw you first of all

[Cm] [G] [G7] [Am]
We always knew that you were one of the brightest stars

Brigde:

C G C G C G Bm D

Ending:

[Cm] [G] [G7] [Cm] [G]
We always knew that you were one of the brightest stars
Nguồn: http://tabs.ultimate-guitar.com

1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

One Of The Brightest Stars

Verse:

[Em] [C]
One day your story will be told,

[Am] [C]
One of the lucky ones, who´s made his name

[Em] [C]
One day they´ll make you glorious,

[Am] [C]
[B]eneath the lights of your deserved fame.

Chorus:

[G] [Bm] [F] [E7] [Am] [Am7]
And it all comes round once in a lifetime like it always does

[Cm] [G] [G7] [E]
Everybody loves you cause you´ve taken a chance out

[A] [Cm]
on a dance to the moon, too soon

[G] [Bm] [F] [E7] [Am] [Am7]
And they’ll say told you so, we were the ones who saw you first of all

[Cm] [G] [G7] [Am]
We always knew that you were one of the brightest stars

Brigde:

C G C G C G Bm D

Ending:

[Cm] [G] [G7] [Cm] [G]
We always knew that you were one of the brightest stars
Nguồn: http://tabs.ultimate-guitar.com

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocguitar.net