highlight chords
				                 
Verse 1 
            

[D]     [A]     [D]   
I"ve tried playing it cool 
[D]       [A]     [G]  
Girl when I"m looking at you 
[G]   [A]    [Bm]   
I can never be brave 
[Bm]        [A]   [D]  
Cause you make my heart race 
  [D]    [A]     [D]  
* Shot me out of the sky 
[D]     [A]   [G]   
You"re my krypto- nite 
[G]    [A]     [Bm]  
You keep making me weak 
 [Bm]        [A]   [D]    
* Yeah, frozen and can"t breathe 
 

      
Pre[C]horus 
              

 [G]             [D] 
* Some things gotta get loud 
     [Bm]           [A]  
Cause I"m dying just to make you see 
    [G]             [D] 
That I need you here with me now 
    [Bm]       [A]  [D]     
*Cause you"ve got that one thing *** 
 

     
Chorus 
           

   [D]           [A]     [D]   
*So get out, get out, get out of my head 
  [G]         [A] [D]   
And fall into my arms in- stead 
[D]            [A]      [Bm] 
I don"t, I don"t, don"t know what it is 
  [Bm]     [A]  [D]   
But I need that one thing 
  [Bm]       [A]  [D]   
And you"ve got that one thing 
 

      
D - A - D 
 

     
Verse 2 
            

 [D]    [A]      [D]   
* Now I"m climbing the walls 
  [D]     [A]     [G]  
But you don"t notice at all 
[G]       [A]     [Bm]  
That I"m going out of my mind 
 [Bm]     [A]  [D]   
* All day and all night 
 

 

      
Pre[C]horus 
 [G]             [D] 
* Some things gotta get loud 
     [Bm]           [A]  
Cause Im dying just to know your name 
   [G]             [D] 
And I need you here with me now 
    [Bm]       [A]  [D]     
*Cause you"ve got that one thing *** 
 

 

    
Chorus 
  [D]           [A]     [D]   
So get out, get out, get out of my head 
  [D]         [A] [D]   
And fall into my arms in- stead 
[D]            [A]      [Bm] 
I don"t, I don"t, don"t know what it is 
  [Bm]     [A]  [D]   
But I need that one thing 
  [Bm]       [A]  [D]   
And you"ve got that one thing 
 

 

                
G - D - Bm - A - G – D ******* 
 

    
Bridge 
[Bm]       [A]  [D]         
you"ve got that one thing ( ko nhạc ) 
     
( trầm ) 
 [D]           [A]     [D]  
get out, get out, get out of my mine 
  [D]         [A] [D]   
And fall into my arms in- stead 
 

 

        
Chorus ( cao ) 
  [D]           [A]     [D]   
So get out, get out, get out of my head 
  [D]         [A] [D]   
And fall into my arms in- stead 
[D]            [A]      [Bm] 
I don"t, I don"t, don"t know what it is 
  [Bm]     [A]  [D]   
But I need that one thing 
 

 

  [D]           [A]     [D]   
So get out, get out, get out of my mind 
  [D]         [A]   [D]   
And come on, come in to my life 
[D]            [A]      [Bm] 
I don"t, I don"t, don"t know what it is 
  [Bm]     [A]  [D]   
But I need that one thing 
  [Bm]       [A]  [D]   
And you"ve got that one thing 
 

                                
dấu * có nghĩa là đảo phách chơi cho phong phú các bạn nhé :)))) 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

one thing (One Direction)

				                 
Verse 1 
            

[D]     [A]     [D]   
I"ve tried playing it cool 
[D]       [A]     [G]  
Girl when I"m looking at you 
[G]   [A]    [Bm]   
I can never be brave 
[Bm]        [A]   [D]  
Cause you make my heart race 
  [D]    [A]     [D]  
* Shot me out of the sky 
[D]     [A]   [G]   
You"re my krypto- nite 
[G]    [A]     [Bm]  
You keep making me weak 
 [Bm]        [A]   [D]    
* Yeah, frozen and can"t breathe 
 

      
Pre[C]horus 
              

 [G]             [D] 
* Some things gotta get loud 
     [Bm]           [A]  
Cause I"m dying just to make you see 
    [G]             [D] 
That I need you here with me now 
    [Bm]       [A]  [D]     
*Cause you"ve got that one thing *** 
 

     
Chorus 
           

   [D]           [A]     [D]   
*So get out, get out, get out of my head 
  [G]         [A] [D]   
And fall into my arms in- stead 
[D]            [A]      [Bm] 
I don"t, I don"t, don"t know what it is 
  [Bm]     [A]  [D]   
But I need that one thing 
  [Bm]       [A]  [D]   
And you"ve got that one thing 
 

      
D - A - D 
 

     
Verse 2 
            

 [D]    [A]      [D]   
* Now I"m climbing the walls 
  [D]     [A]     [G]  
But you don"t notice at all 
[G]       [A]     [Bm]  
That I"m going out of my mind 
 [Bm]     [A]  [D]   
* All day and all night 
 

 

      
Pre[C]horus 
 [G]             [D] 
* Some things gotta get loud 
     [Bm]           [A]  
Cause Im dying just to know your name 
   [G]             [D] 
And I need you here with me now 
    [Bm]       [A]  [D]     
*Cause you"ve got that one thing *** 
 

 

    
Chorus 
  [D]           [A]     [D]   
So get out, get out, get out of my head 
  [D]         [A] [D]   
And fall into my arms in- stead 
[D]            [A]      [Bm] 
I don"t, I don"t, don"t know what it is 
  [Bm]     [A]  [D]   
But I need that one thing 
  [Bm]       [A]  [D]   
And you"ve got that one thing 
 

 

                
G - D - Bm - A - G – D ******* 
 

    
Bridge 
[Bm]       [A]  [D]         
you"ve got that one thing ( ko nhạc ) 
     
( trầm ) 
 [D]           [A]     [D]  
get out, get out, get out of my mine 
  [D]         [A] [D]   
And fall into my arms in- stead 
 

 

        
Chorus ( cao ) 
  [D]           [A]     [D]   
So get out, get out, get out of my head 
  [D]         [A] [D]   
And fall into my arms in- stead 
[D]            [A]      [Bm] 
I don"t, I don"t, don"t know what it is 
  [Bm]     [A]  [D]   
But I need that one thing 
 

 

  [D]           [A]     [D]   
So get out, get out, get out of my mind 
  [D]         [A]   [D]   
And come on, come in to my life 
[D]            [A]      [Bm] 
I don"t, I don"t, don"t know what it is 
  [Bm]     [A]  [D]   
But I need that one thing 
  [Bm]       [A]  [D]   
And you"ve got that one thing 
 

                                
dấu * có nghĩa là đảo phách chơi cho phong phú các bạn nhé :)))) 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com