highlight chords
Verse 1
[D]I've tried [A]playing it [D]cool
[D]Girl when I'm [A]looking at [G]you
[G]I can [A]never be [Bm]brave
[Bm]Cause you make [A]my [D]heart race
[D]* Shot [A]me out of [D]the sky
[D]You're my [A]krypto- [G]nite
[G]You keep [A]making me [Bm]weak
[Bm]* Yeah, frozen [A]and [D]can't breathe
Pre[C]horus
* [G]Some things gotta get loud [D]
Cause I'm [Bm]dying just to make [A]you see
That I [G]need you here with me now [D]
*Cause [Bm]you've got [A]that [D]one thing ***
Chorus
*So [D]get out, get out, get [A]out of my [D]head
And [G]fall into my arms [A]in- [D]stead
[D]I don't, I don't, don't [A]know what it [Bm]is
But [Bm]I need [A]that [D]one thing
And [Bm]you've got [A]that [D]one thing
D - A - D
Verse 2
* [D]Now I'm [A]climbing the [D]walls
But [D]you don't [A]notice at [G]all
[G]That I'm going [A]out of my [Bm]mind
[Bm]* All day [A]and [D]all night
Pre[C]horus
* [G]Some things gotta get loud [D]
Cause Im [Bm]dying just to know [A]your name
And I [G]need you here with me now [D]
*Cause [Bm]you've got [A]that [D]one thing ***
Chorus
So [D]get out, get out, get [A]out of my [D]head
And [D]fall into my arms [A]in- [D]stead
[D]I don't, I don't, don't [A]know what it [Bm]is
But [Bm]I need [A]that [D]one thing
And [Bm]you've got [A]that [D]one thing
G - D - Bm - A - G – D *******
Bridge
[Bm]you've got [A]that [D]one thing ( ko nhạc )
( trầm )
[D]get out, get out, get [A]out of my [D]mine
And [D]fall into my arms [A]in- [D]stead
Chorus ( cao )
So [D]get out, get out, get [A]out of my [D]head
And [D]fall into my arms [A]in- [D]stead
[D]I don't, I don't, don't [A]know what it [Bm]is
But [Bm]I need [A]that [D]one thing
So [D]get out, get out, get [A]out of my [D]mind
And [D]come on, come in [A]to my [D]life
[D]I don't, I don't, don't [A]know what it [Bm]is
But [Bm]I need [A]that [D]one thing
And [Bm]you've got [A]that [D]one thing
dấu * có nghĩa là đảo phách chơi cho phong phú các bạn nhé :))))
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

One Thing

Nhạc Âu Mỹ
Verse 1
[D]I've tried [A]playing it [D]cool
[D]Girl when I'm [A]looking at [G]you
[G]I can [A]never be [Bm]brave
[Bm]Cause you make [A]my [D]heart race
[D]* Shot [A]me out of [D]the sky
[D]You're my [A]krypto- [G]nite
[G]You keep [A]making me [Bm]weak
[Bm]* Yeah, frozen [A]and [D]can't breathe
Pre[C]horus
* [G]Some things gotta get loud [D]
Cause I'm [Bm]dying just to make [A]you see
That I [G]need you here with me now [D]
*Cause [Bm]you've got [A]that [D]one thing ***
Chorus
*So [D]get out, get out, get [A]out of my [D]head
And [G]fall into my arms [A]in- [D]stead
[D]I don't, I don't, don't [A]know what it [Bm]is
But [Bm]I need [A]that [D]one thing
And [Bm]you've got [A]that [D]one thing
D - A - D
Verse 2
* [D]Now I'm [A]climbing the [D]walls
But [D]you don't [A]notice at [G]all
[G]That I'm going [A]out of my [Bm]mind
[Bm]* All day [A]and [D]all night
Pre[C]horus
* [G]Some things gotta get loud [D]
Cause Im [Bm]dying just to know [A]your name
And I [G]need you here with me now [D]
*Cause [Bm]you've got [A]that [D]one thing ***
Chorus
So [D]get out, get out, get [A]out of my [D]head
And [D]fall into my arms [A]in- [D]stead
[D]I don't, I don't, don't [A]know what it [Bm]is
But [Bm]I need [A]that [D]one thing
And [Bm]you've got [A]that [D]one thing
G - D - Bm - A - G – D *******
Bridge
[Bm]you've got [A]that [D]one thing ( ko nhạc )
( trầm )
[D]get out, get out, get [A]out of my [D]mine
And [D]fall into my arms [A]in- [D]stead
Chorus ( cao )
So [D]get out, get out, get [A]out of my [D]head
And [D]fall into my arms [A]in- [D]stead
[D]I don't, I don't, don't [A]know what it [Bm]is
But [Bm]I need [A]that [D]one thing
So [D]get out, get out, get [A]out of my [D]mind
And [D]come on, come in [A]to my [D]life
[D]I don't, I don't, don't [A]know what it [Bm]is
But [Bm]I need [A]that [D]one thing
And [Bm]you've got [A]that [D]one thing
dấu * có nghĩa là đảo phách chơi cho phong phú các bạn nhé :))))

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com