1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ông lái đò

Cuộn trang

Ngâm thơ: Tôi đã gặp một chiều trên bến nước Ông lái đò ngồi đợi khách sang sông Gió đưa nhẹ đôi hàng lau lả lướt Ông lái buồn đưa mắt mỏi mòn trông Một dĩ [Dm] vãng tự [F] nghìn xưa chiếu [A7] dội Mỗi chiều [Dm] về sống lại giữa hồn [Gm] ông Ông chỉ [A7] muốn cuộc [Dm] đời xưa đen [A7] tối [Dm] Xóa nhòa [C] đi trong [A7] cùng tận đáy [Dm] lòng Mới ngày [A7] nào trên [Dm] bến sông vắng [A7] lạnh [Dm] Đời buồn [Gm] tênh như [A7] lỡ một cung [Dm] đàn Thuyền đò [Bb] ông mang nặng sầu cô [C] quạnh Lặng lờ đưa bao [A7] khách lạ sang [Dm] sông Khách qua đò ngày [A7] xưa hờ hững [Dm] quá Trả công [Gm] ông để [Bb] lại một vài [A7] xu Họ với ông hai [Dm] cảnh đời xa [C] lạ Sang sông rồi không một [A7] tiếng phân [Dm] ưu Ngâm thơ: Và cứ thế giòng đời trôi lặng lẽ Bến ngày xưa tưởng ngủ muôn đời Ông lái đò trong tuổi già bóng xế Còn mong gì thấy được ánh hồng tươi Nhưng một hôm ánh hồng lên rực rỡ Non sông rền một điệu nhạc oai hùng Giòng sông xưa chuyển mình lên hăm hở Muôn hoa tươi căng thẳng nhựa sống hùng Ông lái [A7] đò giờ [F] đây già yếu [Dm] lắm [A7] Cũng thấy [Dm] lòng sống lại tuổi đôi [Gm] mươi Hồn rung [C] mạnh trước [Dm] cảnh đời tươi [A7] thắm Nỗi mừng [C] vui không [A7] thốt được nên [Dm] lời [F] Từ hôm [Dm] đó bến [F] đò ông sống [A7] dậy Bao nhiêu [Dm] chiều đã đón khách sang [Gm] sông Những người khách không giống ngày xưa [A7] ấy Họ về [C] đây hồn nặng trĩu bên [Dm] lòng Ngâm thơ: Họ về đây bụi vương mình trên nếp áo Đường xa xăm tóc lộng gió tơi bời Họ đi rồi ông thấy buồn áo não Vì họ qua bến ấy một lần thôi Và từ [F] đó bên hàng lau lả [Dm] lướt Khách ngày [Gm] xưa không [F] trở lại sang [Gm] sông Nên mỗi [Dm] chiều thả thuyền theo bến [A7] nước Ông lái buồn đưa mắt mỏi mòn [Dm] trông

Video hướng dẫn