1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ông trăng xuống chơi

Cuộn trang

Ông [C] trăng xuống chơi cây cau thì cau [Am] sẽ cho [C] mo Ông [C] trăng xuống chơi học trò thì học [Am] trò cho [C] bút Ông [G7] trăng xuống chơi ông [F] bụt thì ông bụt cho [C] chùa Ông [G] trăng xuống chơi nhà vua thì nhà vua cho [C] lính Ông [G7] trăng xuống chơi đền [C] thánh thì cụ chánh cho [G7] mõ Ông [C] trăng xuống chơi nồi chõ thì nồi [Am] chõ cho [F] vung Ông trăng xuống chơi cành sung, thì cành [Am] sung cho [C] nhựa Ông [G7] trăng xuống chơi con [F] ngựa thì con ngựa cho [C] tầu Ông [G7] trăng xuống chơi cần câu thì cần câu cho [C] lưỡi Ông [C] trăng xuống chơi cây bưởi thì cây [Am] bưởi cho [C] hoa Ông [C] trăng xuống chơi vườn cà thì vườn [Am] cà cho [C] trái Ông [G7] trăng xuống chơi gái [F] đẹp thì gái [C] đẹp cho chồng Ông [Am] trăng xuống chơi đàn [C] ông thì đàn [G7] ông cho [F] vợ Ông [C] trăng trả vợ đàn ông trả chồng cô gái Trả trái cây cà trả hoa cây [Am] bưởi Trả lưỡi cần câu trả tầu cho [C] ngựa Trả nhựa cây [Am] sung trả vung nồi chõ Trả mõ ông [C] chánh trả lính nhà [Am] vua Trả chùa cho [C] bụt trả bút học [G7] trò Trả mo cây [C] cau [G7] trả mo cây [C] cau [G7] Trả mo cây [C] cau [G7] trả mo cây [C] cau

Video hướng dẫn