highlight chords
Ông [C] trăng xuống chơi cây cau thì cau [Am] sẽ cho [C] mo
Ông [C] trăng xuống chơi học trò thì học [Am] trò cho [C] bút
Ông [G7] trăng xuống chơi ông [F] bụt thì ông bụt cho [C] chùa
Ông [G] trăng xuống chơi nhà vua thì nhà vua cho [C] lính
Ông [G7] trăng xuống chơi đền [C] thánh thì cụ chánh cho [G7] mõ
Ông [C] trăng xuống chơi nồi chõ thì nồi [Am] chõ cho [F] vung
Ông trăng xuống chơi cành sung, thì cành [Am] sung cho [C] nhựa
Ông [G7] trăng xuống chơi con [F] ngựa thì con ngựa cho [C] tầu
Ông [G7] trăng xuống chơi cần câu thì cần câu cho [C] lưỡi
Ông [C] trăng xuống chơi cây bưởi thì cây [Am] bưởi cho [C] hoa
Ông [C] trăng xuống chơi vườn cà thì vườn [Am] cà cho [C] trái
Ông [G7] trăng xuống chơi gái [F] đẹp thì gái [C] đẹp cho chồng
Ông [Am] trăng xuống chơi đàn [C] ông thì đàn [G7] ông cho [F] vợ
Ông [C] trăng trả vợ đàn ông trả chồng cô gái
Trả trái cây cà trả hoa cây [Am] bưởi
Trả lưỡi cần câu trả tầu cho [C] ngựa
Trả nhựa cây [Am] sung trả vung nồi chõ
Trả mõ ông [C] chánh trả lính nhà [Am] vua
Trả chùa cho [C] bụt trả bút học [G7] trò
Trả mo cây [C] cau [G7] trả mo cây [C] cau
[G7] Trả mo cây [C] cau [G7] trả mo cây [C] cau
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ông trăng xuống chơi

Phạm Duy
Ông [C] trăng xuống chơi cây cau thì cau [Am] sẽ cho [C] mo
Ông [C] trăng xuống chơi học trò thì học [Am] trò cho [C] bút
Ông [G7] trăng xuống chơi ông [F] bụt thì ông bụt cho [C] chùa
Ông [G] trăng xuống chơi nhà vua thì nhà vua cho [C] lính
Ông [G7] trăng xuống chơi đền [C] thánh thì cụ chánh cho [G7] mõ
Ông [C] trăng xuống chơi nồi chõ thì nồi [Am] chõ cho [F] vung
Ông trăng xuống chơi cành sung, thì cành [Am] sung cho [C] nhựa
Ông [G7] trăng xuống chơi con [F] ngựa thì con ngựa cho [C] tầu
Ông [G7] trăng xuống chơi cần câu thì cần câu cho [C] lưỡi
Ông [C] trăng xuống chơi cây bưởi thì cây [Am] bưởi cho [C] hoa
Ông [C] trăng xuống chơi vườn cà thì vườn [Am] cà cho [C] trái
Ông [G7] trăng xuống chơi gái [F] đẹp thì gái [C] đẹp cho chồng
Ông [Am] trăng xuống chơi đàn [C] ông thì đàn [G7] ông cho [F] vợ
Ông [C] trăng trả vợ đàn ông trả chồng cô gái
Trả trái cây cà trả hoa cây [Am] bưởi
Trả lưỡi cần câu trả tầu cho [C] ngựa
Trả nhựa cây [Am] sung trả vung nồi chõ
Trả mõ ông [C] chánh trả lính nhà [Am] vua
Trả chùa cho [C] bụt trả bút học [G7] trò
Trả mo cây [C] cau [G7] trả mo cây [C] cau
[G7] Trả mo cây [C] cau [G7] trả mo cây [C] cau

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com