1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ông Trời Cô Đơn

Cuộn trang

[Asus2]Mỗi chiều đôi chim câu lại dìu [Em]nhau Trên [Asus2]những đám mây hồng Mỗi chiều đôi trai gái dập dìu [Em]Những bước chân [Dm]Dừng bên [Em7]quán vắng [Dm]Ta tự hỏi [Em7]lòng [Dm]Sao ta...vẫn hoài [Em7]cô đơn? [Dm]Chẳng phải..vì ta [Em7].....một [Asus2]mình [Asus2]Nhìn lên [Asus2]cao Ta hỏi trời xanh [Asus2]Đất trời có giống như [Asus2]ta? Dạo : [Dm]- [Em7]4 lần [Asus2] [Asus2]Rồi có một chiều chú chim câu [Em]Bay một mình dưới trời bao la [Asus2]Vẫn những đám mây hồng Rồi có một chiều đôi tình nhân [Em]Không còn dập dìu nơi quán vắng [Dm]Những bước chân không còn [Em7]chung lối [Dm]Ta tự hỏi [Em7]lòng [Dm]Họ cũng như [Em7]ta [Dm]Chẳng phải [Em7].....mình ta....cô [Asus2]đơn [Asus2]Nhìn lên [Asus2]cao Ta hỏi trời xanh [Asus2]Đất trời có giống như [Asus2]ta? ........... Dạo : [A][Bm][D][A][E][F#]- [D][E] [A][Bm][D][A][E][F#]- [D][E][A] [A]Ôi !!! Ông Trời của [Bm]tôi [D]Nhiều năm qua Bà Trời ở [A]đâu? [E]Bà xa ông rồi vì ông [F#]cao vời [D]Chọn thế gian, đời còn được niềm [E]vui [A]Có khi trong màn [Bm]đêm [D]Nhìn Ông Trăng vui cùng chị Hằng [A]Nga [E]Đời ông hiu quạnh hay vì sương đêm giá [F#]lạnh [D]Trời cũng cô [E]đơn như mọi [A]người

Video hướng dẫn