highlight chords
[Asus2]Mỗi chiều đôi chim câu lại dìu [Em]nhau
Trên [Asus2]những đám mây hồng
Mỗi chiều đôi trai gái dập dìu
[Em]Những bước chân
[Dm]Dừng bên [Em7]quán vắng
[Dm]Ta tự hỏi [Em7]lòng
[Dm]Sao ta...vẫn hoài [Em7]cô đơn?
[Dm]Chẳng phải..vì ta [Em7].....một [Asus2]mình
[Asus2]Nhìn lên [Asus2]cao
Ta hỏi trời xanh
[Asus2]Đất trời có giống như [Asus2]ta?
Dạo : [Dm]- [Em7]4 lần [Asus2]
[Asus2]Rồi có một chiều chú chim câu
[Em]Bay một mình dưới trời bao la
[Asus2]Vẫn những đám mây hồng
Rồi có một chiều đôi tình nhân
[Em]Không còn dập dìu nơi quán vắng
[Dm]Những bước chân không còn [Em7]chung lối
[Dm]Ta tự hỏi [Em7]lòng
[Dm]Họ cũng như [Em7]ta
[Dm]Chẳng phải [Em7].....mình ta....cô [Asus2]đơn
[Asus2]Nhìn lên [Asus2]cao
Ta hỏi trời xanh
[Asus2]Đất trời có giống như [Asus2]ta?
...........
Dạo : [A][Bm][D][A][E][F#]- [D][E]
[A][Bm][D][A][E][F#]- [D][E][A]
[A]Ôi !!! Ông Trời của [Bm]tôi
[D]Nhiều năm qua Bà Trời ở [A]đâu?
[E]Bà xa ông rồi vì ông [F#]cao vời
[D]Chọn thế gian, đời còn được niềm [E]vui
[A]Có khi trong màn [Bm]đêm
[D]Nhìn Ông Trăng vui cùng chị Hằng [A]Nga
[E]Đời ông hiu quạnh hay vì sương đêm giá [F#]lạnh
[D]Trời cũng cô [E]đơn như mọi [A]người
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ông Trời Cô Đơn

Quái Vật Tí Hon
[Asus2]Mỗi chiều đôi chim câu lại dìu [Em]nhau
Trên [Asus2]những đám mây hồng
Mỗi chiều đôi trai gái dập dìu
[Em]Những bước chân
[Dm]Dừng bên [Em7]quán vắng
[Dm]Ta tự hỏi [Em7]lòng
[Dm]Sao ta...vẫn hoài [Em7]cô đơn?
[Dm]Chẳng phải..vì ta [Em7].....một [Asus2]mình
[Asus2]Nhìn lên [Asus2]cao
Ta hỏi trời xanh
[Asus2]Đất trời có giống như [Asus2]ta?
Dạo : [Dm]- [Em7]4 lần [Asus2]
[Asus2]Rồi có một chiều chú chim câu
[Em]Bay một mình dưới trời bao la
[Asus2]Vẫn những đám mây hồng
Rồi có một chiều đôi tình nhân
[Em]Không còn dập dìu nơi quán vắng
[Dm]Những bước chân không còn [Em7]chung lối
[Dm]Ta tự hỏi [Em7]lòng
[Dm]Họ cũng như [Em7]ta
[Dm]Chẳng phải [Em7].....mình ta....cô [Asus2]đơn
[Asus2]Nhìn lên [Asus2]cao
Ta hỏi trời xanh
[Asus2]Đất trời có giống như [Asus2]ta?
...........
Dạo : [A][Bm][D][A][E][F#]- [D][E]
[A][Bm][D][A][E][F#]- [D][E][A]
[A]Ôi !!! Ông Trời của [Bm]tôi
[D]Nhiều năm qua Bà Trời ở [A]đâu?
[E]Bà xa ông rồi vì ông [F#]cao vời
[D]Chọn thế gian, đời còn được niềm [E]vui
[A]Có khi trong màn [Bm]đêm
[D]Nhìn Ông Trăng vui cùng chị Hằng [A]Nga
[E]Đời ông hiu quạnh hay vì sương đêm giá [F#]lạnh
[D]Trời cũng cô [E]đơn như mọi [A]người

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com