1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Padmapani

Cuộn trang

[F] Mười bông [Am] hoa trên [F] trời Mười bông hoa dưới [Bb] đất [Gm] Sen nở trên mi Bụt [C] Sen nở trong tim [F] người Bồ [Bb] tát [F] cầm đóa [Bb] sen Dáng [Gm] nghiêng trời nghệ [Bb] thuật Trên [Gm] cánh [C] đồng sao [Am] mọc Nụ [C] cười trăng mới [F] lên Tàu lá dừa màu [Bb] ngọc [F] Vắt ngang lưng trời [Bb] khuya [F] Tâm đi [Am] trong tĩnh [F] mặc Bắt gặp [Bb] chân như [F] về.