highlight chords
[C] [F] [G] [C][C] [F] [Eb] [C][F] [G] [C][C] [F] [Eb] 

1. [C] Went to [F] college, stu-[G] died arts, to [C] be an a [F] rtist, make a [G] start
[C] Studied [F] hard, gettin’ my [G] degree, but [C] no one [F] seemed to notice [G] me

Chorus: [C] Painter man, [F] painter [C] man, who wanna be a [G] painter [C] man ?
Painter man, [F] painter [C] man, who wanna be a [G] painter [C] man ?

[C] [F] [G] [C][C] [F] [Eb] [C][F] [G] [C][C] [F] [Eb] 

2. [C] Tried car-[F] toons and comic [G] books, [C] dirty [F] postcards could have [G] done
[C] Here was [F] where the money [G] laid, [C] classic [F] art has had it’s [G] day

Chorus: [C] Painter man, [F] painter [C] man, who wanna be a [G] painter [C] man ?
Painter man, [F] painter [C] man, who wanna be a [G] painter [C] man?

[C] [F] [G] [C][C] [F] [Eb] [C][F] [G] [C][C] [F] [Eb] 


3. [C] Did ad-[F] verts for [G] T.V., [C] household [F] shops and [G] brands of tea
[C] Labels [F] all a-[G] round the cans, [C] who wanna [F] be a [G] painter man? 

Chorus: [C] Painter man, [F] painter [C] man, who wanna be a [G] painter [C] man ?
Painter man, [F] painter [C] man, who wanna be a [G] painter [C] man?

[C] La la la, [F] la la [C] la, la la la la, [G] la la [C] la
Painter man, [F] painter [C] man, who wanna be a [G] painter [C] man?
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Painter man

Kenny Pickett , Eddie Phillips
[C] [F] [G] [C][C] [F] [Eb] [C][F] [G] [C][C] [F] [Eb] 

1. [C] Went to [F] college, stu-[G] died arts, to [C] be an a [F] rtist, make a [G] start
[C] Studied [F] hard, gettin’ my [G] degree, but [C] no one [F] seemed to notice [G] me

Chorus: [C] Painter man, [F] painter [C] man, who wanna be a [G] painter [C] man ?
Painter man, [F] painter [C] man, who wanna be a [G] painter [C] man ?

[C] [F] [G] [C][C] [F] [Eb] [C][F] [G] [C][C] [F] [Eb] 

2. [C] Tried car-[F] toons and comic [G] books, [C] dirty [F] postcards could have [G] done
[C] Here was [F] where the money [G] laid, [C] classic [F] art has had it’s [G] day

Chorus: [C] Painter man, [F] painter [C] man, who wanna be a [G] painter [C] man ?
Painter man, [F] painter [C] man, who wanna be a [G] painter [C] man?

[C] [F] [G] [C][C] [F] [Eb] [C][F] [G] [C][C] [F] [Eb] 


3. [C] Did ad-[F] verts for [G] T.V., [C] household [F] shops and [G] brands of tea
[C] Labels [F] all a-[G] round the cans, [C] who wanna [F] be a [G] painter man? 

Chorus: [C] Painter man, [F] painter [C] man, who wanna be a [G] painter [C] man ?
Painter man, [F] painter [C] man, who wanna be a [G] painter [C] man?

[C] La la la, [F] la la [C] la, la la la la, [G] la la [C] la
Painter man, [F] painter [C] man, who wanna be a [G] painter [C] man?

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn