highlight chords
Hò: Hò ơ chớ thò tay anh ngắt ngọn rau ngò
Chứ thương em đứt ruột hò ơ …
Chứ thương em đứt ruột giả đò ngó lơ …
Đưa [Am] tay, đưa tay anh ngắt cái cọng [D] ngò
Anh ngắt cái cọng [Am] ngò chớ thương [D] em
Thương [C] em mà đứt [Am] ruột giả đò ngó [C] lơ
Này em [F] ơi có thấu tình anh [Am] chăng?
Đêm [Am] đêm đêm đêm em vẫn cứ đợi [D] chờ
Em vẫn cứ đợi [Am] chờ, chớ bao [D] lâu
Bao [C] lâu mình mới [Am] được kết trầu với [C] cau
Này anh [F] ơi có thấu tình em [Am] chăng?
Muốn làm [C] quen mà không dám [Am] nói (tại sao hổng nói?)
[D] Xách cây dù đi xuống đi [Em] lên
[Am] Muốn gặp [C] em mà đâu dám [Am] tới (tại sao hổng tới?) 
[D] Để đêm dài thêm nhớ thêm [Em] thương
Hôm [Am] nay, hôm nay anh mãi cứ thập [D] thò
Không thấy cái cọng [Am] ngò, cớ sao [D] anh
Sao [C] anh đành nhổ [Am] sạch đám ngò của má [C] em?
Vì anh [F] không dám ngỏ lời [Am] yêu em
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phải duyên hay nợ

Trúc Quỳnh
Hò: Hò ơ chớ thò tay anh ngắt ngọn rau ngò
Chứ thương em đứt ruột hò ơ …
Chứ thương em đứt ruột giả đò ngó lơ …
Đưa [Am] tay, đưa tay anh ngắt cái cọng [D] ngò
Anh ngắt cái cọng [Am] ngò chớ thương [D] em
Thương [C] em mà đứt [Am] ruột giả đò ngó [C] lơ
Này em [F] ơi có thấu tình anh [Am] chăng?
Đêm [Am] đêm đêm đêm em vẫn cứ đợi [D] chờ
Em vẫn cứ đợi [Am] chờ, chớ bao [D] lâu
Bao [C] lâu mình mới [Am] được kết trầu với [C] cau
Này anh [F] ơi có thấu tình em [Am] chăng?
Muốn làm [C] quen mà không dám [Am] nói (tại sao hổng nói?)
[D] Xách cây dù đi xuống đi [Em] lên
[Am] Muốn gặp [C] em mà đâu dám [Am] tới (tại sao hổng tới?) 
[D] Để đêm dài thêm nhớ thêm [Em] thương
Hôm [Am] nay, hôm nay anh mãi cứ thập [D] thò
Không thấy cái cọng [Am] ngò, cớ sao [D] anh
Sao [C] anh đành nhổ [Am] sạch đám ngò của má [C] em?
Vì anh [F] không dám ngỏ lời [Am] yêu em

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com