1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phải duyên hay nợ

Cuộn trang

Hò: Hò ơ chớ thò tay anh ngắt ngọn rau ngò Chứ thương em đứt ruột hò ơ … Chứ thương em đứt ruột giả đò ngó lơ … Đưa [Am] tay, đưa tay anh ngắt cái cọng [D] ngò Anh ngắt cái cọng [Am] ngò chớ thương [D] em Thương [C] em mà đứt [Am] ruột giả đò ngó [C] lơ Này em [F] ơi có thấu tình anh [Am] chăng? Đêm [Am] đêm đêm đêm em vẫn cứ đợi [D] chờ Em vẫn cứ đợi [Am] chờ, chớ bao [D] lâu Bao [C] lâu mình mới [Am] được kết trầu với [C] cau Này anh [F] ơi có thấu tình em [Am] chăng? Muốn làm [C] quen mà không dám [Am] nói (tại sao hổng nói?) [D] Xách cây dù đi xuống đi [Em] lên [Am] Muốn gặp [C] em mà đâu dám [Am] tới (tại sao hổng tới?) [D] Để đêm dài thêm nhớ thêm [Em] thương Hôm [Am] nay, hôm nay anh mãi cứ thập [D] thò Không thấy cái cọng [Am] ngò, cớ sao [D] anh Sao [C] anh đành nhổ [Am] sạch đám ngò của má [C] em? Vì anh [F] không dám ngỏ lời [Am] yêu em

Video hướng dẫn