1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phai màu

Cuộn trang

Vòng hợp âm: [Em] [C] [G] [D] [Em] Đôi [C] tay yếu [G] mềm gầy [D] thêm [Em] Phía [C] cuối con [G] đường mờ khuất [D] xa [Em] Có nhau ngày [C] qua, bóng anh đã [G] xa Tiếc chi tình [D] ta, kết thúc đã phai nhoà [Em] Cứ hoang tưởng [C] chi, khắc sâu làm [G] chi, níu kéo làm [D] chi. Vì một người ra đi đã [Em] dối gian cho đôi môi kia lặng [C] im [G] Để tình mình tan thành [D] khói [Em] Để cho ngày nắng lên khi bên em không còn [C] ai [G] Đêm về em ôm mình [D] em. [Em] Vượt qua bao nhiêu lần [C] chợt thấy anh quay [G] về Trong cơn mơ em tìm [D] kiếm [Em] Rồi ngóng trông theo hoài [C] hình bóng đã phai [G] màu Một cuộc tình đã tàn [D] úa. * Một lần [Em] thôi cho em quên đi bao [C] vết yêu thương chìm sâu Tìm về [G] anh thôi qua một người đã [D] xa.

Video hướng dẫn