highlight chords
				              

 [Bm]          [A]           [D]  
Phải xa nhau thì mới biết cô đơn sẽ như thế nào 
     [Bm]      [A]       [F#7]     [Bm] 
Phải xa nhau thì mới biết tình yêu có thật đậm sâu 
 

 [Bm]          [A]          [D]           [F#7] 
Giọt nước mắt và hờn ghen không trải qua không phải là tình yêu 
     [Bm]      [A]       [F#7]         [Bm] 
Lời yêu thương và có cánh chỉ thật đẹp khi mới bắt đầu yêu 
       [Bm]        [A]          [G]           [F#7] 
Và nếu em ơi thật sự đôi ta có yêu thì trái tim anh và em hãy quay trở về 
         [Bm]          [A]        [G]          [Bm] 
Và nếu như quãng thời gian đôi ta cách xa , hai ta thấy buồn hãy quay về em nhé 
        [Bm]        [A]             [G]        [F#7] 
Còn nếu đôi ta lìa xa mà ta thấy vui , ta thấy thảnh thơi những lúc ta một mình 
           [Bm]         [A]        [G]       [Bm] 
Thì hãy chia tay từ đây cuộc tình chúng mình xem như chỉ là giấc mơ vừa qua 
 

 [Bm]          [A]           [D]  
Phải xa nhau thì mới biết cô đơn sẽ như thế nào 
     [Bm]      [A]     [F#7]       [Bm] 
Phải xa nhau thì mới biết tình yêu có thật đậm sâu 
 [Bm]          [A]        [D]           [F#7] 
Giọt nước mắt và hờn ghen không trải qua không phải là tình yêu 
     [Bm]      [A]       [F#7]         [Bm] 
Lời yêu thương và có cánh chỉ thật đẹp khi mới bắt đầu yêu 
 

       [Bm]        [A]        [G]             [F#7] 
Và nếu em ơi thật sự đôi ta có yêu thì trái tim anh và em hãy quay trở về 
         [Bm]          [A]        [G]          [Bm] 
Và nếu như quãng thời gian đôi ta cách xa , hai ta thấy buồn hãy quay về em nhé 
        [Bm]        [A]             [G]        [F#7] 
Còn nếu đôi ta lìa xa mà ta tháy vui , ta thấy thảnh thơi những lúc ta một mình 
           [Bm]         [A]        [G]       [Bm] 
Thì hãy chia tay từ đây cuộc tình chúng mình xem như chỉ là giấc mơ vừa qua 
 

      [Bm]          [A]        [G]           [F#7] 
Và nếu em ơi thật sự đôi ta có yêu thì trái tim anh và em hãy quay trở về 
         [Bm]          [A]         [G]          [Bm] 
Và nếu như quãng thời gian đôi ta cách xa , hai ta thấy buồn hãy quay về em nhé 
        [Bm]        [A]            [G]        [F#7] 
Còn nếu đôi ta lìa xa mà ta thấy vui , ta thấy thảnh thơi những lúc ta một mình 
           [Bm]         [A]          [G]      [Bm] 
Thì hãy chia tay từ đây cuộc tình chúng mình xem như chỉ là giấc mơ vừa qua 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phải xa nhau - Khắc việt

				              

 [Bm]          [A]           [D]  
Phải xa nhau thì mới biết cô đơn sẽ như thế nào 
     [Bm]      [A]       [F#7]     [Bm] 
Phải xa nhau thì mới biết tình yêu có thật đậm sâu 
 

 [Bm]          [A]          [D]           [F#7] 
Giọt nước mắt và hờn ghen không trải qua không phải là tình yêu 
     [Bm]      [A]       [F#7]         [Bm] 
Lời yêu thương và có cánh chỉ thật đẹp khi mới bắt đầu yêu 
       [Bm]        [A]          [G]           [F#7] 
Và nếu em ơi thật sự đôi ta có yêu thì trái tim anh và em hãy quay trở về 
         [Bm]          [A]        [G]          [Bm] 
Và nếu như quãng thời gian đôi ta cách xa , hai ta thấy buồn hãy quay về em nhé 
        [Bm]        [A]             [G]        [F#7] 
Còn nếu đôi ta lìa xa mà ta thấy vui , ta thấy thảnh thơi những lúc ta một mình 
           [Bm]         [A]        [G]       [Bm] 
Thì hãy chia tay từ đây cuộc tình chúng mình xem như chỉ là giấc mơ vừa qua 
 

 [Bm]          [A]           [D]  
Phải xa nhau thì mới biết cô đơn sẽ như thế nào 
     [Bm]      [A]     [F#7]       [Bm] 
Phải xa nhau thì mới biết tình yêu có thật đậm sâu 
 [Bm]          [A]        [D]           [F#7] 
Giọt nước mắt và hờn ghen không trải qua không phải là tình yêu 
     [Bm]      [A]       [F#7]         [Bm] 
Lời yêu thương và có cánh chỉ thật đẹp khi mới bắt đầu yêu 
 

       [Bm]        [A]        [G]             [F#7] 
Và nếu em ơi thật sự đôi ta có yêu thì trái tim anh và em hãy quay trở về 
         [Bm]          [A]        [G]          [Bm] 
Và nếu như quãng thời gian đôi ta cách xa , hai ta thấy buồn hãy quay về em nhé 
        [Bm]        [A]             [G]        [F#7] 
Còn nếu đôi ta lìa xa mà ta tháy vui , ta thấy thảnh thơi những lúc ta một mình 
           [Bm]         [A]        [G]       [Bm] 
Thì hãy chia tay từ đây cuộc tình chúng mình xem như chỉ là giấc mơ vừa qua 
 

      [Bm]          [A]        [G]           [F#7] 
Và nếu em ơi thật sự đôi ta có yêu thì trái tim anh và em hãy quay trở về 
         [Bm]          [A]         [G]          [Bm] 
Và nếu như quãng thời gian đôi ta cách xa , hai ta thấy buồn hãy quay về em nhé 
        [Bm]        [A]            [G]        [F#7] 
Còn nếu đôi ta lìa xa mà ta thấy vui , ta thấy thảnh thơi những lúc ta một mình 
           [Bm]         [A]          [G]      [Bm] 
Thì hãy chia tay từ đây cuộc tình chúng mình xem như chỉ là giấc mơ vừa qua 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com