1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phải xa nhau - Khắc việt

Cuộn trang

[Bm] [A] [D] Phải xa nhau thì mới biết cô đơn sẽ như thế nào [Bm] [A] [F#7] [Bm] Phải xa nhau thì mới biết tình yêu có thật đậm sâu [Bm] [A] [D] [F#7] Giọt nước mắt và hờn ghen không trải qua không phải là tình yêu [Bm] [A] [F#7] [Bm] Lời yêu thương và có cánh chỉ thật đẹp khi mới bắt đầu yêu [Bm] [A] [G] [F#7] Và nếu em ơi thật sự đôi ta có yêu thì trái tim anh và em hãy quay trở về [Bm] [A] [G] [Bm] Và nếu như quãng thời gian đôi ta cách xa , hai ta thấy buồn hãy quay về em nhé [Bm] [A] [G] [F#7] Còn nếu đôi ta lìa xa mà ta thấy vui , ta thấy thảnh thơi những lúc ta một mình [Bm] [A] [G] [Bm] Thì hãy chia tay từ đây cuộc tình chúng mình xem như chỉ là giấc mơ vừa qua [Bm] [A] [D] Phải xa nhau thì mới biết cô đơn sẽ như thế nào [Bm] [A] [F#7] [Bm] Phải xa nhau thì mới biết tình yêu có thật đậm sâu [Bm] [A] [D] [F#7] Giọt nước mắt và hờn ghen không trải qua không phải là tình yêu [Bm] [A] [F#7] [Bm] Lời yêu thương và có cánh chỉ thật đẹp khi mới bắt đầu yêu [Bm] [A] [G] [F#7] Và nếu em ơi thật sự đôi ta có yêu thì trái tim anh và em hãy quay trở về [Bm] [A] [G] [Bm] Và nếu như quãng thời gian đôi ta cách xa , hai ta thấy buồn hãy quay về em nhé [Bm] [A] [G] [F#7] Còn nếu đôi ta lìa xa mà ta tháy vui , ta thấy thảnh thơi những lúc ta một mình [Bm] [A] [G] [Bm] Thì hãy chia tay từ đây cuộc tình chúng mình xem như chỉ là giấc mơ vừa qua [Bm] [A] [G] [F#7] Và nếu em ơi thật sự đôi ta có yêu thì trái tim anh và em hãy quay trở về [Bm] [A] [G] [Bm] Và nếu như quãng thời gian đôi ta cách xa , hai ta thấy buồn hãy quay về em nhé [Bm] [A] [G] [F#7] Còn nếu đôi ta lìa xa mà ta thấy vui , ta thấy thảnh thơi những lúc ta một mình [Bm] [A] [G] [Bm] Thì hãy chia tay từ đây cuộc tình chúng mình xem như chỉ là giấc mơ vừa qua

Video hướng dẫn